Alkohol foran barna? Dette bør du tenke på!

Alle barn reagerer ulikt på voksnes alkoholbruk. Husk at ingen barn ønsker seg fulle foreldre.

Mange voksne vil kose seg med alkohol, også når de er sammen med barna. Men er det egentlig greit å drikke alkohol foran barn? Og hvor går grensen?

Alle barn er forskjellige, og det finnes ikke et universelt svar på disse spørsmålene. Barn har ulik bagasje, og kan reagere ulikt på å se voksne som drikker. Derfor anbefaler vi alle foreldre å stille seg selv spørsmålet: «Hvor mange glass tåler barnet mitt?»

Fakta om barn, voksne og alkohol

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan barn opplever voksnes alkoholbruk. Fagfolk som jobber innen feltet kan likevel si noe om hva som er rimelig å anta når det kommer til barn og alkohol:

  • Når man drikker alkohol kan det faktisk være vanskelig for voksne å oppdage når det går fra trivelig til ubehagelig for barna.
  • En undersøkelse Av-og-til har gjort blant barn og unge viser at ett av fem barn har synes det ble «ekkelt» fordi de voksne drakk. Like mange har ønsket at foreldrene drakk mindre øl, vin eller brennevin.
  • Når barna blir spurt hvor mye alkohol de synes foreldre kan drikke sammen med barn, svarer de fleste null, ett eller to glass. Svært få barn synes det er greit at foreldrene drikker mer enn tre glass, viser undersøkelser fra Av-og-til.
  • Barn vil at voksne skal være voksne, at de skal lytte og oppføre seg slik de pleier å gjøre.
  • Barn blir ekstra sårbare for endringer hos foreldrene når de er borte fra sine trygge rammer. Det kan for eksempel være i et selskap eller på ferie et fremmed sted.

Synes du det er greit å drikke alkohol foran barna?

Dette har andre svart

4%

Ja, selvsagt!

53%

Ja, så lenge man tar noen forholdsregler

43%

Nei, det synes jeg ikke man bør gjøre

Derfor bør du være ekstra bevisst

Når vi er sammen med barn bør vi huske på at «god stemning» ikke alltid er det samme for oss voksne, som for barna. De effektene av alkohol som vi voksne kanskje tenker er positive, kan for barna oppleves ubehagelige. Når vi hever stemmen, er litt tettere på eller ler litt høyere, tenker vi kanskje at vi bare har det ekstra hyggelig. For barna kan dette oppleves ekkelt og ubehagelig. Barn merker endring tidligere enn vi voksne tror. Etter noen glass kan det være vanskelig for oss voksne å bedømme hvordan vi oppfattes av de små.

I tillegg er det lurt å huske på at barn lærer av foreldrene sine, når det kommer til alkohol. Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet.

Husk også på at selv om du kjenner ditt eget barns historie, vet man ikke alltid hvilke historier andre barn har med seg. Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for unger som har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking.

Når barna opplever at andre drikker alkohol

Noen ganger kan barna oppleve at andre voksne drikker alkohol. Det kan for eksempel være en tante eller onkel i et selskap, eller en fremmed på restaurant. Å se mennesker som drikker alkohol er en naturlig læring, og en del av det å vokse opp. Men hvis det drikkes på en sånn måte at det kan oppleves ekkelt for barnet, bør du ta han eller henne bort fra situasjonen. Barn har ingenting å gjøre på en fest der det drikkes mye alkohol. Da er det bedre at dere reiser hjem.

Om dere ikke kan reise hjem, men er i situasjonen, er det ekstra viktig at du viser omsorg og nærhet for barnet ditt. Det kan være godt å ha en hånd å klemme ekstra hardt i, hvis ting er ekkelt eller ubehagelig. Husk at du skal være der for barnet, så barnet føler den nødvendige tryggheten.

Om du er bekymret for at en person i din omgangskrets eller familie kommer til å drikke for mye foran barna dine, kan det være lurt å si ifra i god tid på forhånd til den det gjelder.

Når du ser barn som sliter

Noen ganger ser vi at andre barn har det vanskelig fordi voksne drikker alkohol. Da bør du ta grep, og hjelpe barnet ut av situasjonen.

Relaterte saker

Mange er bekymret nå. Her får du hjelp

«Hvor mye er det greit å drikke foran barna?»

90.000 barn har foreldre som sliter med alkohol