Alkoholbruken vår koster oss dyrt

En fersk samfunnsøkonomisk rapport fra Oslo Economics avdekker at alkoholbruken vår koster det norske samfunnet enorme summer hvert år. – Viktig rapport, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i Av-og-til.

Flasker som står samlet. Foto.

Onsdag 16. februar ble funnene i rapporten «Samfunnskostnader ved alkoholbruk» offentligjort. Rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra organisasjonene Av-og-til, Actis og Blå Kors, viser hvor store konsekvenser alkoholbruken har for samfunnet.

– Dette er en viktig rapport som vi er glade for å kunne dele med omverden. Samtidig ser vi med stort alvor på funnene som viser hvor store konsekvenser alkoholbruken vår har, sier Kaski.

Vil du lese rapporten? Last den ned her.

Kostnader opp mot 100 milliarder kroner

I rapporten anslår Oslo Economics at alkoholbruken vår kan koste samfunnet opp mot 100 milliarder i året. Hele 77 milliarder kroner er knyttet til tapt helse og livskvalitet, og opp mot 24 milliarder er knyttet til sykefravær og lavere effektivitet på jobb, samt kostnader til helse- og velferdstjenester.

– Dette er veldig store tall, og rapporten er med på å gi et nytt perspektiv på noe vi vet fra før – nemlig at alkoholbruk er en stor samfunnsutfordring. For å gi et bilde på hvor mye 100 milliarder kroner er, kan vi sammenlikne med Støre-regjeringens strømstøtte og gange den med ti. Det tilsvarer også prisen det ville kostet å arrangere årets vinter-OL i Beijing tre ganger i året, sier Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

De anslåtte samfunnskostnadene i Oslo Economics-rapporten er delt inn i fire hovedgrupper:

  • mellom 68 og 77 milliarder i tapt helse og livskvalitet
  • mellom 10 og 13 milliarder i sykefravær og redusert produktivitet
  • mellom 1,4 og 7 milliarder i kostnader for helse- og omsorgstjenesten
  • mellom 1,5 og 4 milliarder i ressursbruk i andre sektorer

Enorme pårørende-kostnader

Alkoholbruk rammer ikke bare den som drikker, men også de som står rundt. I rapporten har Oslo Economics anslått den samfunnsøkonomiske belastningen for pårørende til de som drikker til mellom omtrent 9 og 19 milliarder kroner – hvor brorparten av samfunnskostnadene er knyttet til tapt helse og livskvalitet.

Test deg selv, hvor mye tror du de negative sidene ved alkohol påvirker samfunnet? 

– Å være pårørende er en enorm belastning. I denne rapporten har denne belastningen fått en sum – og den er veldig stor. Det å være pårørende går utover produktivitet, helse og livskvalitet og forutsetninger for å lykkes og leve gode liv, sier Kaski.

Den desidert største samfunnskostnaden er ifølge rapporten knyttet til barna våre.

– Det er snakk om de 90 000 barna som vokser opp i Norge med en mor eller far som drikker for mye. For mange av dem er brutte løfter, trusler om vold, frykt for foreldrenes helse, for stort ansvar hjemme og omsorgssvikt en del av hverdagen, sier Kaski og legger til:

– Vi må gjøre langt mer for å bedre situasjonen til disse barna. En økt forståelse for konsekvensene av alkoholbruk for enkeltpersoner og samfunnet, vil forhåpentligvis gjøre at flere ser viktigheten av å satse mer på forebygging. Å unngå menneskelig lidelse er ikke bare riktig, det er også lønnsomt.

Relaterte saker