Gjør en forskjell: Støtt barna i idretten

De fleste ønsker å bidra til å skape et godt miljø for barna. Og særlig i idretten kan du som forelder eller frivillig ha en unik innflytelse på både egne og andre barns liv.

Gutt står alene på banen med ballen i hånde og ser på en mindre gjeng med barn

Idrettsarenaen er unik. Et sted hvor minner skapes. Få steder legger like mange frivillige ned så mange timer med innsats for at barn og unge skal ha en trygg og god arena å utfolde seg på. Og tenk at du kan ha en innflytelse på et barns liv – være med å utgjøre en forskjell!

Her er noen ting du bør tenke på i din rolle som støttespiller for barna.

1. Vær et godt forbilde

Som foreldre er vi forbilder for barna våre, også når det kommer til alkohol. Selv om det kan være sosiale forventninger knyttet til alkohol, er det viktig å huske at barna ser opp til oss som foreldre og tar etter våre handlinger. Ved å være et godt forbilde og avstå fra alkohol i situasjoner relatert til idretten, sender vi et sterkt budskap om at man kan ha det gøy og nyte fellesskapet uten alkohol.

Det er også viktig å være bevisst på at mange barn kommer fra hjem der foreldrene sliter med alkohol. Omtrent 1 av 10, opplever dette – og på idrettslaget kan det være minst én på laget. For disse barna er det ekstra viktig å skape et trygt og støttende miljø hvor de kan finne en flukt fra voksenproblematikken knyttet til alkohol.

Ved å være et fristed for barna fra voksne som drikker, gir vi dem muligheten til å delta i idretten uten å bli påminnet om utryggheten alkohol kan medføre. Vi skaper en arena der de kan føle seg trygge, inkludert og fokusere på mestring, glede og samhold. Ved å være et godt forbilde og skape en trygg og støttende atmosfære i idretten, kan vi være med på å utgjøre en forskjell i barnas liv og gi dem en positiv opplevelse som varer langt inn i fremtiden.

2. Se andres barn

Som en voksen i idretten har du en unik mulighet til å være en god rollemodell og trygg støttespiller for mange barn. Det er viktig å være pålitelig og trygg i alle situasjoner, ikke bare for ditt eget barn, men også for andre barn i idrettsmiljøet.

Å se og ta hensyn til behovene til andre barn og unge er en viktig del av din rolle. Dette gjelder for alle barn, men spesielt for de 90 000 barna som vokser opp med en mamma eller pappa som har problemer med alkohol. For disse barna kan du være den trygge voksenpersonen de ikke alltid opplever hjemme. Du kan være en stabil og sikker tilstedeværelse i deres liv og tilby en trygg arena i en ellers usikker verden.

Ved å være oppmerksom og inkluderende overfor alle barn, uavhengig av deres bakgrunn eller utfordringer, viser du empati og omsorg. Du kan lytte til deres følelser og behov, og bidra til å skape en følelse av trygghet og tilhørighet. Dette kan ha en positiv innvirkning på deres trivsel og utvikling.

Vær tydelig på at du er en barna kan gå til hvis de har det vanskelig, og som ønsker at alle barn og unge skal ha det trygt og godt.

Trener gestikulerer på en trening. Barn med treningsklær ser på.

3. Stå sammen som et lag

Oppdragelse er ikke bare en individuell idrett, det kan faktisk være en lagsport. En foreldregruppe som spiller hverandre gode, og følger de samme spillereglene, bidrar til en tryggere idrettsarena. Det viser at alle de voksne bryr seg og vil det beste for alle barna.

Gjennom samarbeid og en felles forpliktelse til barnas trivsel og utvikling, kan vi skape en tryggere og mer støttende idrettsarena. Når barna ser at de voksne samarbeider og støtter hverandre, gir det dem en følelse av fellesskap og trygghet. Det sender også en klar melding om at vi som foreldre er der for dem, både individuelt og som en samlet gruppe.

4. Sett alkohol på dagsorden

Bidra til å skape en kultur i klubben hvor alkoholbruk er satt på dagsorden. For like viktig som hva du selv gjør, er hva resten av klubben gjør. Skap dialog og diskuter gjerne dilemmaer og gråsoner knyttet til alkoholbruk i deres klubb. Ta kontakt med klubben og sjekk om det eksisterer retningslinjer for bruk av alkohol – eller send en trener eller leder hit for å lese litt mer om hvordan dere kan gå frem.

Relaterte saker