Slik virker alkoholen på kroppen

Har du drukket alkohol, kjenner du også til hvordan det føles å ha promille. Men hva er det egentlig som skjer i kroppen, fysiologisk sett?

Ganske raskt etter at man har drukket kjenner man virkningen av alkoholen. Hvis du nettopp har spist eller hvis du drikker i forbindelse med et måltid, tar det noe lenger tid. Etter at alkoholen har kommet inn i fordøyelsessystemet, passerer den raskt via blodet og over til alle organene i kroppen og videre inn i hver enkeltcelle i de forskjellige organene. Det er altså alkohol i hver eneste celle i kroppen nesten med en gang.

Etter bare noen minutter kan det måles alkohol i blodet. Når all alkoholen man har drukket er fordelt rundt i alle cellene i kroppen, er promillen på det høyeste. Deretter synker alkoholkonsentrasjonen med jevn hastighet, på ca. 0,15 promille per time. Her er det forskjell fra person til person. Alkoholforbrenningen foregår først og fremst som følge av at alkoholen brytes ned i leveren.

Virkningene

Ganske med en gang etter at man har drukket, kan man merke alkoholens effekt på hjernen. Mange tror at alkohol har en oppkvikkende effekt, men faktisk er det som skjer at man bedøves. Den første avslappende følelsen man kan få av en øl eller drink skyldes blant annet de umiddelbare kjemiske forandringene som skjer i hjernens nerveceller. Siden det er hjernens hemmende funksjoner som bedøves først, føler man seg lett til sinns, impulsiv, man tenker ikke på konsekvenser. Første øl eller drink fører for de fleste til økt prating, bedre selvfølelse og redusert sosial angst.

Etter hvert som man drikker mer, påvirkes de delene av hjernen som styrer følelser og koordinasjon. Humøret forandres, dømmekraften og evnen til å konsentrere seg og huske svekkes. Og man tar større sjanser enn ellers. Drikker man mer, blir balansen dårligere og bevegelsene ukoordinerte. Ved enda høyere promille blir hjernen ytterligere bedøvd, og man faller lett i søvn.

I prosessen med å bryte ned alkohol i leveren, dannes det giftige stoffet acetaldehyd. Dette stoffet gir den ubehagelige «dagen derpå»-følelsen. Eneste botemiddel mot «dagen-derpå», er å ikke drikke så mye alkohol. Alkohol gir også økt urinproduksjon, og som igjen fører til dehydrering og bakrushodepinen.

Forskjell på menn og kvinner

Kvinner får generelt sett høyere promille enn menn når man drikker det samme. Grunnen er at menn har mer muskelmasse og mer kroppsvev å fordele alkoholen på. I tillegg har en mann generelt sett mer enzymer i magesekken som bryter ned alkohol raskere, enn en kvinne har, så mer alkohol kan brytes ned umiddelbart. Ønsker du å vite mer om promille, så kan du prøve promillekalkulatoren vår.

Slik påvirkes man etterhvert som man får høyere promille

  • 0,2 Synet blir dårligere, særlig å fokusere raskt og å skifte fra lys til mørke blir vanskeligere.
  • 0,5 Man oppfatter situasjonen dårligere og reagere mindre presist
  • 0,8 Dårligere koordinasjonsevne og lengre reaksjonstid
  • 1,0 Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket, man begynner å bli trøtt, har nedsatt balanse og blir dårligere til å bevege seg
  • 1,5 Helt klart dårligere motorikk, snakker uklart og snøvlete, problemer med å huske.
  • 2,0 Symptomer på forgiftning. Man har ikke selvkontroll
  • 3,0 Mister kontroll over urinblæren, oppkast, pustesenteret i hjernen kan fungere   dårligere, fare for bevisstløshet og død.

Dette er en skala som benyttes av flere, som viser hvordan kroppen fungerer dårligere med stadig høyere promille. Men det er også greit å være klar over at folk reagerer forskjellig på ulik promillenivå, vi reagerer ikke alle slik denne skalaen viser.