Slik påvirker alkohol treningen

At idrett og alkohol er en dårlig kombinasjon er et velkjent utsagn. Men hva betyr det for treningen din at du drikker alkohol?

Nordmenn trener som aldri før, med økt fokus på helse og å ta vare på kroppen sin. Noen trener for å komme i form til et løp, andre trener for å få mer energi, holde seg frisk, bli sterkere, gå ned i vekt eller bare avreagere fra hverdagen. Ambisjonsnivået avgjør hvor langt man vil gå for å oppnå resultater, men det kan være lurt å tenke på at alkohol påvirker innsatsen og utbyttet av de treningstimene du legger inn.

De fleste dropper treningen dersom man har drukket et par øl, og det er smart. Alkoholen virker på reseptorene i hjernecellene og påvirker og forandrer funksjonen i disse. Allerede ved lav promille svekkes synet, det blir vanskeligere å fokusere og reaksjonsevnen svekkes. Dårligere koordinasjon og dømmekraft øker risikoen for uhell og skader.

Redusert helsegevinst

Det kan også være lurt å tenke på at helsegevinsten av treningen kan bli redusert dersom du drikker etter en treningsøkt. Drikker du alkohol etter en effektiv treningstime, vil kroppen nemlig fokusere på å kvitte seg med alkoholens skadestoffer. Leveren prioriterer å bryte ned alkohol og forbrenning av karbohydrater og fett blir satt på vent. Nyrene bruker mye væske for å kvitte seg med alkoholen, noe som fører til dehydrering. Det vil derfor ta lengre tid å erstatte væsketapet etter treningen og oppnå væskebalanse. Vann spiller også en viktig rolle ved muskeloppbygging, og bare litt dehydrering kan hemme dette mye. I tillegg hemmer alkohol opptaket av viktige næringsstoffer.

Dagen derpå

Alkoholen kan ha store ettervirkninger også «dagen-derpå». Selvfølgelig er det avhengig av hvor mye man har drukket, og fordi vi reagerer ulikt på alkohol vil effektene variere noe. Men den fysiske prestasjonsevnen kan i visse tilfeller være nedsatt i mer enn 60 timer etter at man har drukket.

Dehydrering, dårligere balanse og koordinasjon, svekket reaksjons- og konsentrasjonsevne og høyere hvilepuls er noen av alkoholens negative effekter som kan sitte i selv om alkoholen er ute av kroppen. Alkohol kan også forverre søvnkvaliteten og i kombinasjon med et redusert energilager kan dette gi dårligere yteevne. Alkohol gir økt nivå av melkesyre og etter noen øl vil melkesyrenivået være på topp etter 12-15 timer. Dersom du trener før all alkohol er brutt ned i kroppen, vil du starte med et dårligere utgangspunkt siden alkoholen legger beslag på arbeidskapasitet.

Hormoner og muskler

Produksjon av det mannlige kjønnshormonet testosteron reduseres ved alkoholinntak, spesielt over tid. Testosteron er det hormonet som bygger muskler, derfor vil alkohol gi en dårligere effekt av treningen. I tillegg påvirker testosteron følelseslivet og kan gi utløp i manglende motivasjon, mindre energi og angst. Når vi drikker alkohol øker konsentrasjonen av stresshormonet kortisol. I kombinasjon med mindre testosteron kan dette over lengre tid medføre at muskelmasse brytes ned.

For å få best effekt ut av treningen din, kan det være lurt å tenke seg om før du drikker og bestemme på forhånd hvor mye du eventuelt vil drikke. Alkovett er treningsvett.

Effekter av alkohol som kan ha betydning for treningen

Kortsiktige effekter:

  • Dehydrering
  • Svekket dømmekraft
  • Økt risiko for sportsrelaterte skader
  • Økt risiko for luftveisinfeksjoner
  • Redusert aerob kapasitet
  • Nedsatte psykomotoriske ferdigheter

Langsiktige effekter

  • Dårligere restitusjon
  • Vektøkning
  • Økt skadeforekomst