Drikker ungdommen mindre enn før?

Er det sant at de drikker mindre enn før? Og hva kan det skyldes?

En ung jente ser inn i kamera. Hun er kledd i beige jakke og rød genser.

Ungdata har over flere år vist at ungdom drikker mindre. Forskere klør seg i hodet og vil finne årsaken. De har ikke kommet til noe entydig svar, men flere trender trekkes frem som potensielle årsaker.

Økt helsefokus

I dagens samfunn er mange opptatt av helse og treningen, og det gjelder også blant de unge. Mange trener mer og er mer opptatte av å spise sunt. De aller fleste driver med en eller annen form for trening, og på ungdomstrinnet trener over 80 prosent minst én gang i uka, et tall som synker noe når de begynner på videregående. Det er også en økning i ungdom som oppgir å føle kroppspress. Alkohol, med alle sine tomme kalorier, passer dårlig inn i dette bildet.

Stress om å lykkes

Dagens ungdom har ikke tid til å være fyllesyke. De skal nemlig opp og lese til prøver, ta et skift på deltidsjobben, ta en joggetur, henge med venner og gå på kino med kjæresten. For eksempel. Slike dager krever mange aktive timer. Da fungerer det dårlig å sove bort halve dagen fordi det ble for fuktig kvelden før.

Nær foreldrerelasjon

Siden 1960-tallet har utviklingen av foreldrerollen gått i retning av mer omsorg og tettere oppfølging. Flere ungdommer enn tidligere oppgir å være fornøyde med sine foreldre og at de har en nær relasjon til dem. Samtidig har tenåringsforeldre i mange land blitt mer restriktive når det kommer til barnas alkoholbruk, og det har blitt mindre vanlig enn før å sende med ungdommen alkohol når de skal på fest. Flere forskningsrapporter peker på dette når de forsøker å forklare nedgangen i alkoholkonsum.

Ungdommen er hjemme og spiller dataspill

Både gutter og jenter bruker mange timer på å være hjemme og spille dataspill. I 2018 oppga over 80 prosent av guttene på ungdomstrinnet å bruke minst en time daglig på elektroniske spill. Jenter spiller også, men langt færre, nærmere 40 prosent bruker minst en time på spill på ungdomstrinnet. Begge kjønn reduserer tidsbruken når de begynner på videregående, men bruker fortsatt en betydelig andel timer på spill.

Spiller din ungdom?

Dette har andre svart

51%

Ja, hver dag

26%

Ja, en gang i blant

23%

Nei, min(e) ungdomm(er) har andre fritidsaktiviteter

Digitale vennskap

Ungdom bruker mye av sin fritid på internett og i sosiale medier, og de har det siste tiåret tilbragt stadig mindre tid ute sammen med jevnaldre. Mye av økningen i skjermbruk skyldes at stadig flere bruker mye tid på sosiale medier. Bruken av sosiale medier øker både blant gutter og jenter, men trenden er sterkest hos jenter.

Fanget på kamera

En faktor som også trekkes fram som årsak til nedgang i drikking er risikoen for å bli tatt bilder eller videoklipp av i et uheldig øyeblikk. Dette er en type risiko som har kommet med økt omfang av smarttelefoner og tilstedeværelse i sosiale medier. Hver femte gutt og hver tredje jente har opplevd at noen har lagt ut sårende bilder eller videoer av dem på video eller nett seks ganger eller mer. Har de drukket øker sårbarheten for denne typen hendelser.

Innvandrerungdommen påvirker oss

De siste 20 årene har det vært en betydelig nedgang i andelen ungdom som oppgir å ha drukket seg fulle. I samme periode har andelen unge med innvandrerbakgrunn hatt en merkbar økning. Innvandrere fra mange land drikker ganske lite, og det gjelder særlig innvandrere fra muslimske land. En ny forskningsrapport har sett på denne sammenhengen, og indikerer at nedgangen i drikkingen blant unge både kan skyldes at det har blitt flere av minoritetsungdom som drikker mindre enn etnisk norske, samt at etnisk norsk ungdom har blitt påvirket av venner fra andre land.

Forskerne har ikke konkludert over hva som har sørget for nedgangen, og jobber med å finne ut av hva som har størst betydning. De siste årene har nedgangen flatet noe ut, og vi har sett en liten økning i andelen unge som synes det er statusøkende å drikke alkohol. Det er også først og fremst mindreårige ungdommer som drikker mindre, noe som gjør at debutalderen har blitt utsatt. Unge voksne drikker omtrent like mye nå som før. Derfor er det viktig at foreldre og omsorgspersoner tar samtalen med sine unge og fortsetter å gjøre det de kan for å sørge for trygge rammer rundt tenåringen og alkohol.

Relaterte saker