Påvirker alkohol allergien?

Visste du at alkohol både kan utløse og forsterke en allergisk reaksjon? Her får du forklaringen på hvorfor det er sånn.

Har du noen gang hatt hodepine etter at du har drukket alkohol? Hvis du er allergiker kan det være tegn på at du har fått en allergisk reaksjon. Du kan nemlig ha lavere toleranse for hva du reagerer på hvis du drikker alkohol.

Alkohol kan forsterke og utløse allergi

Alkoholen kan både forsterke og utløse en allergisk reaksjon mot mat. Allergi ovenfor enkelte matvarer eller pollen kan gi lavere toleranse for hva du reagerer på og føre til en kraftigere reaksjon hvis du drikker alkohol. Når immunsystemet kommer i kontakt med allergenet man reagerer på, blir tarmslimhinnene påvirket av alkoholen og gjør tarmen mer lekk.

Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet for fremmedstoffer. I tillegg reduserer alkohol kroppens evne til å bryte ned histamin. I pollensesongen kan alkoholbruk føre til en forverring av allergisymptomer.

Allergimedisinens effekt på alkohol

Allergimedisiner inneholder antihistaminer. En kombinasjon av alkohol og antihistaminpreparater kan påvirke konsentrasjonsevnen og våkenhetsgraden din. Bivirkningene kan forsterkes, samtidig som legemiddelets nedbrytning i leveren påvirkes.

Overfølsomhet for tilsetningsstoffer i alkohol, vil sjelden gi utslag på allergitester. En bevissthet rundt hvordan kroppen reagerer på ulike drikkevarer er derfor rådet dersom du plages av eksem, hudrødme, mageproblemer, kløe i øyne og nysing.

Ingen krav til innholdsmerking av alkohol

Alkoholholdige drikker er ofte sammensatt av en mengde ingredienser. Det er per i dag ingen krav til innholdsmerking av alkohol. Det gjør at informasjon om ingredienser, kalorier og sukkerinnhold kan være utfordrende å finne ut av. Med tanke på at alkohol gjerne inneholder tilsetningsstoffer som kan være allergifremkallende, er det ekstra viktig for personer med allergi og diabetes å kjenne innholdet i alkoholholdig drikke. Da man i tillegg vet at personer som vanligvis ikke har en intoleranse likevel kan reagere på følgestoffer i alkoholen, er dette en utfordring.

Visste du at alkoholholdig drikke kan inneholde stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner?

Dette har andre svart

30%

Ja, selvsagt!

52%

Nei, men nå vet jeg!

17%

Vil se hva andre har svart.

Kilder 

Alkohol og allergi, Astma og allergiforbundet, 2017.

Relaterte saker

Slik påvirker alkohol fordøyelsen din

Alkohol, vold og kriminalitet

Alkohol kan forsterke psykiske plager