Å snakke med legen om alkohol

Å snakke om egne alkoholvaner og uvaner er tabubelagt, og noe mange kvier seg for. Det kan likevel være lurt å snakke med fastlegen sin om alkohol.

Bilde av en dame som snakker med sin lege

Å ha en informativ prat om alkohol er nyttig bevisstgjøring.

Kartleggingsskjema

Kanskje benytter fastlegen et kartleggingsskjema for alkoholbruk i en slik samtale, som er en grei og ryddig måte å ta opp temaet under en konsultasjon. Ofte kan praten være vel så viktig som resultatet av selve testen, da den i seg selv øker bevisstheten omkring temaet.

Alkoholproblem

Det er ekstra viktig å snakke med legen dersom du er urolig for alkoholinntaket ditt, og bekymret for at du begynner å miste kontrollen over drikkingen din. Fastlegen kan hjelpe deg med å vurdere situasjonen, og finne måter å håndtere den på. Fastlegen kan også henvise til andre hjelpeinstanser ved behov.

Medisiner og alkohol

Går du på medisiner er det viktig at du kjenner til hvordan alkohol og medisinene virker sammen. Alkohol kan påvirke hvordan medisinen virker på kroppen og hvordan den brytes ned av kroppen.

Effekten av medisinene kan derfor bli både sterkere og svakere, bivirkninger av medisinene kan øke, og symptomene på sykdommen medisinene tas for kan faktisk også øke på grunn av alkoholen i seg selv. Dette bør du snakke med legen din om.

Eldre og alkohol

Du påvirkes annerledes av alkohol når du blir eldre. Du bør derfor få informasjon om sammenhengen mellom alkoholbruk og helse i et aldringsperspektiv. Siden alkohol virker sterkere på kroppen når man blir eldre, skal det mindre til før drikkingen medfører risiko. For de aller fleste er det å bli gjort oppmerksom på temaet tilstrekkelig for å ha en mer bevisst holdning til eget alkoholbruk.

Relaterte saker