Alkohol og leversykdom

Skrumplever er den helseutfordringen folk flest tenker på når det gjelder sykdom knyttet til for mye drikking. Men leveren din påvirkes av drikkingen din lenge før skrumpleveren er et faktum.

Leveren gjør biokjemiske prosesser som er livsviktig for deg. Det er et «fabrikkanlegg» som håndterer næringsstoffer fra tarmene, produserer proteiner og lagrer vitaminer, og den fungerer som «renseanlegg» for blodet ved å bryte ned avfallsstoffer og alkohol.

Leversykdom kan skyldes mye forskjellig, som infeksjoner, forgiftninger eller sykdommer andre steder i kroppen som også virker inn på leveren. De mange ulike sykdomstilstandene arter seg på ulikt vis, og gir som oftest diffuse plager, for eksempel slapphet, feber og dårligere allmenntilstand. Ofte er det snakk om gradvis utvikling av sykdom over tid. Jo mer alvorlig sykdomstilstanden er, jo mer akutte plager og symptomer får man. Og det hele kan ende i leversvikt, der leveren ikke lenger klarer å gjøre livsviktige oppgaver for deg.

Å drikke alkohol betyr dessverre at man påfører kroppen en viss helserisiko. Noen sykdommer er relativt vanlige å få, og skyldes ulike ting hvor alkoholforbruk kan være en del av forklaringsbildet. Andre sykdommer er mindre utbredt i befolkning, og kan i sterkere grad henge sammen med et høyt alkoholforbruk.

Leveren er organet som bryter ned alkoholen, og er dermed et godt eksempel på et organ som kan få skade som følge av alkoholforbruket ditt. Her er det snakk om gradvis påvirkning og utvikling, og symptomene kan utvikle seg parallelt eller komme etter hverandre. Nesten alle som drikke litt for mye alkohol får fettlever, men bare en liten del utvikler leverbetennelse, og enda færre får skrumplever.

Det er særlig fem tilstander eller sykdommer i lever som helt eller delvis skyldes alkohol; fettlever (statose), arrdannelser (fibroser), alkoholisk leverbetennelse (hepatitt), skrumplever (levercirrose) og leverkreft (hepato cellulært carsinom).

Fettlever

Å ha fettlever (steatose) vil si å ha et høyt innhold av fett i selve leveren. Fra gammelt av er det satt et skille mellom alkoholisk og ikke-alkoholisk fettlever. Men siden alt man spiser og drikker virker inn på leveren, kan det være vanskelig å vite hva som egentlig er den viktigste årsaken hos den enkelte. Siden overvekt er mer utbredt i befolkningen nå enn før, er det flere nå enn tidligere som utvikler fettlever uten at det trenger å henge sammen med alkohol. Fettlever gir i seg selv ingen tydelige symptomer, du «føler ikke på kroppen» at du har mye fett i leveren. Tilstanden kan heldigvis reverseres, og den er derfor isolert sett ikke kritisk skadelig. På et tidlig stadium av alkoholindusert fettlever vil man derfor vanligvis ikke sette i gang med store medisinske tiltak. Men det er en alvorlig og tydelig beskjed om at systemet ditt er i ubalanse. Det er viktig å snu utviklingen nå, og da er det viktig at alkoholinntaket går ned.

Leverfibrose

Parallelt med at man utvikler fettlever, kan det oppstå arrdannelser i leveren, eller såkalt leverfibrose. Alkohol er en av flere viktige årsaker til slike arrdannelser. Blir arrdannelsene omfattende, altså at en stor del av levercellene er blitt erstattet av arrvev, kan man få leversvikt.

Leverbetennelse

Opprettholdes et høyt alkoholinntak over tid kan man få alkoholisk leverbetennelse. Et annet ord for leverbetennelse er hepatitt. Skyldes betennelsen alkoholinntak, så kalles det for alkoholisk hepatitt. Det er mange andre årsaker til betennelse i lever, for eksempel skyldes hepatitt A, B og C virus, og disse har ingenting med alkohol å gjøre. Akutt alkoholisk leverbetennelse som gjerne oppstår i perioder med spesielt høyt alkoholkonsum er en alvorlig tilstand med høy dødelighet. Symptomene kan være gulsott, kvalme og dårlig matlyst, slapphet og feber.

Skrumplever

Over tid vil en alvorlig leverfibrose videreutvikle seg til skrumplever (levercirrrose). De vanligste årsakene til skrumplever i Norge er langvarig alkoholmisbruk, og også virushepatitt og autoimmune leversykdommer. Har du alkoholindusert skrumplever, betyr det at levervevet har blitt hardt og knudrete, leverfunksjoner som nedbrytning og produksjon av viktige stoffer blir stadig dårligere, og leveren svikter. Dette er en gradvis utvikling. Symptomer på skrumplever, uavhengig av årsaken, er at håndflatene kan bli svært røde og at man får små karnøster eller blodpunkter i huden. Men mer alvorlige komplikasjoner er at man får væske i bukhulen, åreknuter og blødninger i spiserøret, og man kan også gå i leverkoma fordi det blir for høyt nivå av giftstoffer i kroppen. Det er heldigvis mulig å bremse utviklingen slik at ikke hele leveren blir ødelagt. Men det betyr at det er livsnødvendig å klare å kutte ut alkoholen i tilfeller der skrumpleveren skyldes alkoholavhengighet. Er skrumpleveren svært uttalt og kritisk vil man måtte vurdere om det er mulig med levertransplantasjon.

Leverkreft

Mange har hørt om kreft i lever, men i de aller fleste tilfeller er det da snakk om spredning (såkalte metastaser) av andre kreftsykdommer. Blant annet kan tarmkreft, lungekreft og brystkreft spre seg til leveren. Kreftformer kan også starte i selve leveren, men dette er ikke veldig utbredt. En av disse kreftformene (hepato cellulært carsinom) er relatert til skrumplever og høyt alkoholforbruk. Ved denne typen kreft kan det være aktuelt å operere bort svulster, men dette kan kun gjøres dersom det er nok friskt levervev igjen til å opprettholde tilstrekkelig leverfunksjon. Levertransplantasjon kan også gjøres, men er ikke veldig vanlig. Pasienten må være frisk nok, og hvis kreften har spredt seg er det ikke relevant med transplantasjon.

Relaterte saker

Lervig satser alkoholfritt: – Kvalitet fremfor kvantitet

Alkoholfrie Villbrygg: – Som å ta en slurk av skogen

Stian og Rachel prøver seg på #hvitjanuar