Alkohol og allergi

Visste du at alkohol både kan utløse og forsterke en allergisk reaksjon?

Har du en allergi, kan du få lavere toleranse for hva du reagerer på hvis du drikker alkohol, og reaksjonen kan bli kraftigere. Alkoholholdig drikke kan inneholde stoffer som fremkaller allergiske reaksjoner.

Allergener i alkohol

Når kroppen utsettes for noe den er allergisk mot, skiller immunforsvaret ut histamin. Histaminet gjør at blodkarene utvider seg og slimhinnen hovner opp. Dette skaper en allergisk reaksjon og kan gi utslag som hodepine, rennende øyne, utslett og nedsatt blodtrykk. Men du kan også reagere på histaminer selv om du i utgangspunktet ikke er allergisk og produserer histaminer selv. Dersom du opplever en allergisk reaksjon etter at du har drukket alkohol, skyldes dette mest sannsynlig allergener som er tilsatt alkoholen.

Det kan være biogene aminer som histamin og tyramin. Både øl, vin og sprit kan inneholde histamin, som produseres under gjæringsprosessen. Rødvin har vanligvis høyest innhold, men mengden varierer sterkt i de ulike vinene. Et annet biogent amin er tyramin, som er typisk i musserende viner.

Svovel i ulike former brukes som konserveringsmiddel i vin. Svovelforbindelser kan forverre symptomene hos astmatikere, forårsake astmatisk snue og forverre atopisk eksem. Sulfitt finnes i både vin og øl og kan føre til overfølsomhetssymptomer som tungpusthet. Sulfittinnholdet i de ulike vintypene varierer, blant annet fordi det reduseres under lagring. Hvitvin inneholder ofte en del sulfitt da det brukes som blekemiddel.

Alkohol inneholder gjerne ulike E-stoffer. Tilsetningsstoffene brukes for å gi vinen, likøren og brennevinet bedre lukt, farge og aroma. Mange kan oppleve symptomer som eksem og astma av fargestoffer, og hos overfølsomme personer kan sorbinsyre føre til hudirritasjoner og rødhet rundt munnen. Gluten er et protein som finnes i kornsorter som hvete, bygg og rug. Nesten alt øl inneholder gluten, siden det lages av maltet og umaltet korn. Selv om du ikke har cøliaki kan andre deler av immunforsvaret reagerer på gluten og resultere i magesmerter, diaré, oppblåsthet, luftplager og tretthet.

Alkohol kan forsterke allergien din

Alkoholen kan både forsterke og utløse en allergisk reaksjon mot mat. En allergi ovenfor ulike matvarer eller pollen kan gi lavere toleranse for hva du reagerer på og føre til en kraftigere reaksjon hvis du drikker alkohol. Det som skjer er at immunsystemet kommer i kontakt med allergenet man reagerer på, fordi tarmslimhinnene blir påvirket av alkoholen og gjør tarmen mer lekk.

Alkohol øker tarmens gjennomtrengelighet for fremmedstoffer. I tillegg reduserer alkohol kroppens evne til å bryte ned histamin. I pollensesongen kan alkoholbruk føre til en forverring av allergisymptomer.

Antihistaminer

Allergimedisiner inneholder antihistaminer. En kombinasjon av alkohol og antihistaminpreparater kan påvirke konsentrasjonsevnen og våkenhetsgrad. Bivirkningene kan forsterkes, samtidig som legemiddelets nedbrytning i leveren påvirkes.

Innholdsmerking av alkohol

Det er per i dag ingen krav til innholdsmerking av alkohol og basis informasjon som ingredienser, kalorier og sukkerinnhold kan være utfordrende å finne ut av. Med tanke på at alkohol gjerne inneholder tilsetningsstoffer som kan være allergifremkallende, er det ekstra viktig for personer med allergi og diabetes å kjenne innholdet i alkoholholdig drikke. Da man i tillegg vet at personer som vanligvis ikke har en intoleranse likevel kan reagere på følgestoffer i alkoholen, er dette en utfordring.

Overfølsomhet for tilsetningsstoffer i alkohol, vil sjelden gi utslag på allergitester. En bevissthet rundt hvordan kroppen reagerer på ulike drikkevarer er derfor rådet dersom du plages av eksem, hudrødme, mageproblemer, kløe i øyne og nysing.

Relaterte saker

– Lært opp til at alkohol hører til i festlige lag

Gode alkoholfrie alternativer

Så mye kalorier er det i alkohol