Vær der for barn du er bekymret for

Stengte barnehager, skoler og fritidsaktiviteter gjør at mange sårbare barn har det ekstra vanskelig nå.

En gutt sitter i døråpningen med ryggen til. Han ser ut på en sommerfest i hagen.

Det er mange barn som sliter hjemme.  Det kan være familier med høyt konfliktnivå, med svakt sosialt nettverk, med dårlig økonomi, eller familier som har problemer med rus og dårlig psykisk helse.

Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at 290.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som sliter med alkohol eller psykiske problemer i så stor grad at de ikke alltid klarer å fungere normalt. Totalt gjelder det 1 av 4 barn.

Myndighetene, både nasjonalt og lokalt, har iverksatt tiltak for å ivareta spesielt sårbare barna, som for eksempel å inkludere barnevernsansatte i gruppen samfunnskritisk personell. Men det er ikke nok. En viktig del av den nasjonale dugnaden er at hver enkelt av oss gjør en innsats for de barna som trenger ekstra støtte i koronaperioden.

Bry deg!

Samtidig som barna får det verre, blir de også vanskeligere å få øye på. Barna vi ellers kan høre og se små subtile hint fra, blir fort usynlige for oss og går i glemmeboka når vi ikke lenger møter dem i skolegården eller i garderoben. Det er skremmende. Derfor er det lurt å tenke helt konkret over spørsmålet: Hvilke barn har jeg i mitt nettverk som kanskje ikke har det så greit nå? Og hva kan jeg gjøre for å hjelpe?

Et barn du kjenner?

Hvert år får Av-og-til mange anonyme historier fra mennesker som har vokst opp med foreldre som drakk for mye.

Mange forteller at det aller verste var at ingen andre voksne våget å gripe inn. Hvis det er et barn du kjenner, et barn som er en del av familien eller omgangskretsen din, er derfor anbefalingen å ta kontakt med barnet.

Vis barnet at du ser hva som skjer. Still åpne spørsmål. Vær vennlig og imøtekommende og vis barnet at du bryr deg. Hvis du føler at barnet har tillit til deg, kan du for eksempel si: «Du ser litt trist ut i dag, hvordan har du det?» Husk at du aldri skal snakke nedsettende om barnets foreldre, uansett forhistorie.

Om du kjenner foreldrene kan det også være lurt å snakke med dem når de er edru. Vær konkret og si hva du har sett, og hvorfor du tenker det er problematisk.

Relaterte saker