Hvordan påvirkes hjertet av alkoholen?

Alkoholinntak øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Risikoen minsker for hvert glass du kutter.

Hjerte- og karsykdom er en vanlig dødsårsak i alle deler av verden. Paradoksalt nok kunne de fleste tilfeller av hjerte- og karsykdom vært forebygget. Levevaner som øker risikoen er et usunt kosthold, tobakk, fysisk inaktivitet og et skadelig alkoholforbruk.

Alkohol øker risikoen

Høyt blodtrykk er blant de vanligste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom i verden. Faktisk har personer med høyt blodtrykk omtrent dobbelt så høy risiko for å dø av hjerteinfarkt og hjerneslag som personer med normalt blodtrykk. Og alkohol spiller en rolle. Et høyt alkoholinntak øker blodtrykket på kort sikt, selv blant personer med normalt blodtrykk. Nyere forskning har også funnet at selv små daglige mengder alkohol (1-2 glass per dag) øker risikoen for høyt blodtrykk, spesielt blant menn. Med andre ord reduserer du risikoen for hjerte- og karsykdom for hvert glass du dropper.

Bra for hjertet?

Du har kanskje lest at et glass rødvin om dagen er bra for hjertet? Flere studier viser at personer som drikker en moderat mengde har lavere risiko på å dø tidlig enn personer ikke drikker noe.

Så hvorfor finner de dette? Mange peker på at gruppen mennesker som lever avholdende fra alkohol er en svært blandet gruppe. Noen har kanskje valgt bort alkoholen fordi de har vært syke. Det kan altså være sykdomsdisposisjon som øker deres dødsrisiko. Et moderat alkoholforbruk er også et kjennetegn på en sunn livsstil, høyere inntekt og høyere utdanning – faktorer som jevnt over reduserer risikoen for å utvikle sykdom. Når forskere har tatt høyde for slike faktorer er det ingen helsegevinst knyttet til å drikke alkohol.

Derimot vet vi med sikkerhet at alkohol er årsak til om lag 800 000 årlige hjerte-kar-dødsfall på verdensbasis og dessuten mange tapte leveår med god helse. Dette til tross for at bare rundt halvparten av verdens befolkning drikker alkohol. Derfor er norske helsemyndigheter helt tydelige – det gir aldri mening å drikke alkohol for helsens skyld.

Fakta om hjerte- og karsykdom:

  • I Norge i dag lever mer enn 400 000 personer med hjerte- og karsykdom.
  • Om lag 1 av 3 dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdom, og hjerteinfarkt er den største enkeltvise dødsårsaken blant alle medisinske diagnoser.
  • De fleste dødsfall av hjerte- og karsykdom kommer av hjerteinfarkt og hjerneslag, som i hovedsak skjer på grunn av forsnevringer eller blodpropp i de store blodårene som forsyner hjertet og hjernen med oksygenrikt blod.
  • De fleste risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som høyt blodtrykk og høyt kolesterol, gir ingen symptomer og må gjerne måles for å oppdages. Hjerte- og karsykdom kan derfor være «snikende farer» som ofte ikke oppdages før etter at et hjerteinfarkt eller hjerneslag har inntruffet.

Hva om du allerede har en hjerte- og karsykdom?

Et høyt alkoholinntak øker altså risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom, men alkohol påvirker også dem som allerede lever med sykdommen. De fleste pasienter med en hjerte- og karsykdom tar en eller flere medisiner, og de bør være obs på at en kombinasjon av medisiner og alkohol kan være uheldig. Spesielt gjelder dette ved stort inntak av alkohol. På den positive siden vil det å redusere alkoholinntaket ha en positiv effekt på blodtrykket.

De siste 40 årene har antall nye tilfeller og dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom gått ned. I tillegg til nye medisiner, er nemlig en annen svært viktig grunn er et sunnere levesett blant store deler av befolkningen. Vi spiser sunnere, røyker mindre, og har sunnere kolesterolnivåer enn før.

Dette betyr ikke at alle skal kutte ut all alkohol fra livet sitt, men du bør aldri drikke alkohol som et middel for å få bedre helse. Ikke tro at du kan drikke deg frisk fra hjerte- og karsykdom når det finnes så mange andre godt dokumenterte og trygge tiltak – som et sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet.

Denne artikkelen er laget i samarbeid med LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke). Les mer om hjerte- og karsykdommer på deres nettside.

Kilder 

Relaterte saker

Så mange kalorier er det i alkohol

Slik reagerer kroppen dagen derpå

Dette er en alkoholenhet