Barn fikk atferdsproblemer av mors drikking

Selv 3-4 alkoholenheter på ukedag og/eller 5-6 på helgedag øker risiko for atferdsproblemer hos barn, viser norsk forskning.

De aller fleste er klar over at barn kan ta skade hvis mamma eller pappa har et alkoholproblem. Men hvordan går det med barna i tilfeller der mor drikker ganske normalt? Det ville forskere ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo finne ut av.

– I denne studien ville vi se på vanlig norsk drikking, og hvordan det påvirket barna, forteller seniorforsker Ingunn Olea Lund ved Folkehelseinstituttet.

Studerte barn i 22.000 familier

Lund og kollegaene analyserte data fra 34 000 barn i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen. Dette er en av verdens største helseundersøkelser. I denne studien fulgte man barn og foreldre fra fødsel og opp til 5 år.

Studien ble gjort ved å se på søsken fra 22.000 familier, der mor hadde ulikt alkoholkonsum da de ulike barna var små. På den måten kan man analysere om det var drikkingen i seg selv, eller felles arv (altså barnas gener) som gjorde utslaget i om barna fikk atferdsproblemer senere i livet. I tillegg ble søskenbarn vurdert, der søstre deltok i undersøkelsen, men drakk ulikt.

Etter at forskerne hadde kontrollert for arv og miljø, hadde barn av mødre som drakk mye 24 prosent høyere risiko for atferdsproblemer enn barn av mødre som drakk mindre.

– Og det gjaldt ikke bare mødre som drakk på et nivå som kunne tyde på at de hadde alkoholbrukslidelser. Vi så en økning allerede hos mødre som drakk tre til fire alkoholenheter på en ukedag i uka, eller fem til seks enheter på en helgedag. Det er ikke uvanlig at voksne drikker på det nivået i Norge, sier Lund.

– Redusert drikking kan redusere adferdsproblemer

– Funnene viser at arv har mye å si, men at mors drikking bidrar til økt risiko for atferdsproblemer utover dette. Dette viser at en reduksjon i mors drikking kan bidra til mindre atferdsproblemer hos barn som sliter med dette.

Generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til peker på at denne studien er spesielt viktig.

– Denne studien er interessant fordi den viser at barn påvirkes, selv når mor drikker ganske normalt. Vi som jobber i Av-og-til får ofte høre at kampanjene våre ikke når ut til de som virkelig trenger å høre budskapet vårt, underforstått alkoholikerne. Men sannheten er at barn påvirkes lenge før det er snakk om alkoholisme. Dette er budskap alle foreldre bør tenke over, sier Eriksrud.

Hun oppfordrer folk til å tenke over om de skal drikke, og når de skal stoppe når de er sammen med barn i sommer.

– Barn merker at vi har drukket mye raskere enn vi selv kanskje tenker, påpeker hun.

Relaterte saker