Drikker en du er glad i for mye?

Mange opplever i løpet av livet å være pårørende til noen som sliter med alkohol. Hvordan kan vi hjelpe i en slik situasjon?

Er det noen nær deg som er i en tøff situasjon i livet, og som du er redd for at forøker å håndtere det hele med alkohol? Du er kanskje engstelig for at drikkingen etter hvert kan begynne å gå ut over helsen, jobben eller relasjoner til andre? Eller bekymret for om han eller hun drikker for å forsøke å håndtere følelser? Som pårørende er det vanlig å føle både frustrasjon, utrygghet og skam. Hva gjør du i en slik situasjon?

Det beste man gjør for å hjelpe noen i en tøff situasjon er å være der som en venn. Den som sliter, trenger gjerne noen å prate med eller være sammen med.

Hva som ligger bak et uheldig drikkemønster er individuelt. Det er ikke ditt ansvar å løse problemet, men du kan oppmuntre for å få vedkommende inn på et bedre spor.

Med støtte fra sine nærmeste står man mye bedre rustet både til å håndtere et alkoholbruk som har eskalert, og til å ta tak i de problemene som eventuelt er utløsende.

Det er verdt å ta en prat om alkovett

Det er viktig å ta tak i et økende alkoholforbruk, for jo større og jo mer langvarig det blir, jo større er sjansen for å utvikle avhengighet og jo vanskeligere er det å snu situasjonen tilbake.

Det er vanlig at man kvier deg for å ta opp temaet. Vi er ofte redd for reaksjonen når vi skal prate om drikking, og redde for at dem vi er glade i skal bli sinte eller trekke seg bort. Men er du bekymret bør du ta det på alvor. Vis at du bryr deg, gi uttrykk for din bekymring, og fortell hvordan drikkingen påvirker omgivelsene. Det vil ikke få noen «på rett kjøl» med en gang, men kan bidra til at de tenker seg om. Ikke vær dømmende. Still gjerne åpne spørsmål: «Jeg har lagt merke til at du kanskje har drukket litt mye i det siste, hvordan har du det egentlig?»

Noen råd på veien i en utfordrende situasjon

  • Vær bevisst på å ikke legge opp til drikkeanledninger sammen med den det gjelder, forsøk heller å gjøre noe annet hyggelig sammen.
  • Våg å ta samtalen, og vis at du er bekymret. Ved å stille spørsmål ved drikkingen vil den det gjelder bli mer bevisst på problemstillingen.
  • Hvis man står i fare for å utvikle et alkoholproblem, er ikke dette løst på en dag. Vedkommende kan være uenig med deg, vær tålmodig og forberedt på å måtte bringe temaet på banen flere ganger.

Hvis alkoholmisbruket er tydelig

  • Ta bekymringen opp med den det gjelder, på et tidspunkt hvor vedkommende ikke er åpenbart beruset, og ta temaet opp på en empatisk og minst mulig kritiserende og dømmende måte. Forklar hva du har oppfattet, og at du er bekymret, vis at du bryr deg.
  • Oppmuntre vedkommende til å ta opp temaet med fastlegen eller søke hjelp på annet vis.
  • Vær der for vedkommende i denne vanskelige situasjonen, men pass også på deg selv. Ikke dekk over eller unnskylde for drikkingen, vær tydelig på hva du kan akseptere og vær konsekvent på dette videre.

Husk at det finnes hjelp, både til den som sliter og til pårørende. Snakk med fastlegen, eller ring RUStelefonen (915 08 588). Disse kan finne hjelpetilbud som passer.

Her kan du lese mer om alkohol og livskriser: Fokus på psykisk helse over hele verden

Er du usikker på om ditt eget alkoholforbruk har eskalert? Her kan du lese mer om tegn på at du drikker litt for mye, og råd for hvordan du kan ta kontrollen over situasjonen.