Alkohol og demens

Demens rammer rundt 10 000 nye mennesker hvert år. Høyt alkoholforbruk er skadelig for hjernen, og øker sannsynligheten for å utvikle sykdommen.

Mange har hørt at demens er arvelig, men sannheten er at de fleste tilfeller rammer tilfeldig. Den aller viktigste risikofaktoren er høy alder. Jo høyere alder, jo større er risikoen for å utvikle en form for demens.

Det finnes også faktorer som øker risikoen for å utvikle demens. Deriblant gjelder dette høyt blodtrykk, høye kolesterolverdier og diabetes, Parkinsons sykdom og Downs syndrom. Store hjerneskader forårsaket av hjernehinnebetennelse, trafikkulykker eller slag mot hodet der vev har blitt ødelagt, øker også risikoen.

Det mange kanskje ikke vet er at flere av de ovennevnte risikofaktorene også påvirkes negativt av selv et moderat alkoholinntak. Et langvarig og stort alkoholforbruk øker risikoen for alkoholisk demens, altså demens som er direkte utløst av alkoholkonsum.

Fakta 
  • Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til kognitiv svikt.
  • Alzheimers er den vanligste demenssykdommen.
  • I Norge har om lag 80 000 personer demens og hvert år får rundt 10 000 nye personer sykdommen.
  • Demens kan ramme alle, og den viktigste risikofaktoren for demens er høy alder. Aldersdemens defineres for alle som får sykdommen etter fylte 65 år.
  • Demens kan også ramme yngre, men er svært uvanlig. Tidlig demens regnes som yngre enn 65 år.

Les mer om demens på nettsiden til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Beskytter alkoholen?

Flere studier har funnet at et moderat alkoholkonsum hatt en beskyttende effekt mot utviklingen av demens. De samme studiene har vist økt risiko for demensutvikling ved høyt alkoholforbruk eller komplett avholdenhet.

I flere av studiene er det et problem at forskerne ikke har tatt høyde for at de som er helt avholdne i studiene er avholdne grunnet annen alvorlig sykdom. Det kan altså være sykdomsdisposisjon som øker deres dødsrisiko. Det å drikke moderate mengder er også et kjennetegn på en sunn livsstil, høyere inntekt og høyere utdanning – faktorer som jevnt over reduserer risikoen for å utvikle sykdom, noe det heller ikke har tatt høyde for. Derfor råder det stor usikkerhet rundt virkningen av et moderat alkoholinntak på demensrisikoen.

Andre studier spiller opp alkohols rolle i å øke risikoen. En nyere studie viser at mer enn halvparten av de som hadde tidlig utviklet demens også misbrukte alkohol. Det fikk artikkelforfatterne til å spekulere i om alkoholens rolle i å utvikle demens er viktigere enn mer kjente årsaker som røyking, depresjon og hypersensitivitet.

Hvordan forebygge?

Utviklingen av demens påvirkes ikke nevneverdig av enkeltfaktorer, men påvirkes av flere ulike ting. Deriblant er fysisk aktivitet, sunt kosthold og det å la snusen og røyken ligge, faktorer som reduserer risikoen, i tillegg til å kutte ned på alkoholinntaket. Så trenger du en ekstra grunn til å kutte ned på antall glass, kan ønsket om en god og bevisst alderdom være en av dem.

Kilder 

Relaterte saker

Hold på hverdagen

Stavanger skal arbeide for godt alkovett

Hver fjerde nordmann vurderer hvit måned