– Vær bevisst på din rolle som forelder

– Det er greit å nyte alkohol, men kjenn din begrensing, råder helsebror Per Arthur Andersen.

Bilde av tre voksne som har piknik og nyter alkohol


Han har vært med å starte opp helsestasjon for gutter i Oslo og har markert seg blant annet gjennom Snapchat-kontoen «Helsebror Andersen» og spalten «Spør Helsebroren» i Aftenposten junior. Han er en av få mannlige helsesykepleiere i Norge, og er opptatt av at voksne skal kjenne sin begrensing når det kommer til alkoholbruk rundt barn.

Når merker barn at voksne har drukket?  

– Dette vil selvfølgelig variere fra barn til barn og hvor mye og ofte foreldre drikker. Men barn er ekstremt bevisste på foreldres væremåte. Så det kan tenkes at barn oppfatter at voksne har drukket, før man selv kjenner effekten av alkoholen.

Hvordan påvirker voksnes alkoholbruk barn?  

– Igjen så vil dette variere fra barn til barn og hvor stort alkoholbruken er hos de voksne. At voksne nyter alkohol på en ansvarlig måte, og viser til barn at det er mulig å nyte alkohol uten at det skal bety en stor endring i oppførsel kan være en fin erfaring. Men hvis det blir en stor endring i oppførsel, kan dette medføre en utrygghet hos barn, som da igjen kan vekke frykt og bekymring.

– Vær bevisst på din rolle, du er forelder før du er voksen som drikker. Det er greit å nyte alkohol, men kjenn din begrensing. Du er rollemodellen som barnet lærer av.

Hvordan spiller barnets alder inn i deres opplevelse av voksnes drikking? 

 – Små barn vil reagere mer på endring i voksnes væremåte enn eldre barn. Men eldre barn kan ta mer lærdom i hvordan voksne oppfører seg. Så et høyt konsum eller store endringer i oppførsel kan bli en lærdom til de selv skal nyte alkohol.  Men alder har mindre å si enn erfaring. Hvis et barn har lang erfaring med at voksne drikker mye vil barnet venne seg til dette. Samtidig vil de kunne oppleve en frykt for hva som kan skje, siden de husker opplevelser fra tidligere. Hvis et barn har lite erfaring med voksne som drikker, kan det oppleves som rart eller skummelt når de opplever det for første gang.

Hva er ditt råd til foreldre som ønsker å drikke alkohol på ferie med barna? 

– Vær bevisst på din rolle, du er forelder før du er voksen som drikker. Det er greit å nyte alkohol, men kjenn din begrensing. Du er rollemodellen som barnet lærer av.

Hva er ditt råd til andre voksne som skal på ferie med barn tilstede, og som ønsker å drikke alkohol?  

– Selv om du ikke har direkte ansvar for barnet så er du fortsatt voksen. Det er greit å drikke alkohol når det skulle være naturlig. Men skulle du bli beruset er det gjerne greit å holde seg unna der barna er.

Relaterte saker