Psykiater: – La ferien være på barnas premisser

– Hvis man absolutt må drikke alkohol på ferie mens barna er små, ikke gjør det når barna er tilstede, råder førstelektor Anne Kristine Bergem ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Bilde av Anne Kristine Bergem med bilder fra Av-og-til sin kampanjefilm i bakgrunnen

Bergem er også psykiater og forfatter, og har bred erfaring innen psykisk helsevern, spesielt når det handler om hvordan barn blir påvirket av foreldrenes alkoholbruk.

Når merker barn at voksne har drukket?  

– Barn merker at voksne har drukket lenge før voksne selv føler seg påvirket.

– Voksne tror gjerne at det ikke merkes at de har drukket før etter et par glass, mens barn merker bittesmå endringer veldig fort. Har barn tidligere erfaring med ubehag ved voksnes alkoholinntak, kan de være ekstra vare og begynne å kjenne ubehag allerede når forberedelsen til alkoholinntaket begynner, det være seg at alkohol bestilles på en restaurant eller det blir satt flasker på bordet.

Hvordan påvirker voksnes alkoholbruk barn? 

– Det vil selvfølgelig være forskjell på et barn som én gang på ferie opplever en forelder lettere beruset og et barn som gjentatte ganger over lang tid opplever sine foreldre alkoholpåvirket. Gjentakelse vil kunne bidra til økt uro og ubehag hos barnet også utenom alkoholinntaket fordi barnet er utrygg på når det vil skje igjen.

– Barnas barndom går så fort, og plutselig er de for store til å ville være med på ferie. Jeg ønsker at foreldre kan la ferieturer være på barnas premisser.

– Utryggheten barn opplever ved at voksne inntar alkohol, er den endringen som skjer hos de voksne. Selv små endringer er merkbare for barn. Barn vil fra svært ung alder reagere på foreldres ansiktsuttrykk, og babyer blir fort stressede når de ikke oppnår kontakt. Hvis voksne begynner å snakke høyt, gråte eller le eller bli voldsomme i kroppsspråk og stemmebruk, kan barna bli direkte skremt. Alkohol svekker også impulskontrollen, så risikoen for utøvelse av vold øker, samt at kritisk sans blir redusert slik at voksne kan si og gjøre mye rart som oppleves fremmed og skremmende for barnet. Voksne som er alkoholpåvirket vil også i mindre grad enn ellers være oppmerksomme for barns følelsesuttrykk og reaksjoner.

Hvordan spiller barnets alder inn i deres opplevelse av voksnes drikking? 

– Jo yngre barna er, desto mer sårbare er de for endringer i voksnes væremåte, men barn i alle aldre kan oppleve ubehag når voksne blir alkoholpåvirket. Små barn kan i mindre grad enn større barn fjerne seg fra den ubehagelige situasjonen eller oppsøke tryggere steder.

Hva er ditt råd til foreldre som ønsker å drikke alkohol på ferie med barna? 

– På ferie er barna i en situasjon som er mer utrygg enn hjemme. Omgivelsene er fremmede, senga er fremmed, så det at voksne endrer seg gjennom å drikke alkohol, vil kunne være ekstra skremmende når det skjer på ferie. Der er det kanskje ikke andre trygge voksne å ty til hvis mamma eller pappa blir beruset heller.

– Helst vil jeg si: la vær.

– Barnas barndom går så fort, og plutselig er de for store til å ville være på ferie. Jeg ønsker at foreldre kan la ferieturer være på barnas premisser. Mange barn har gledet seg til tid sammen med foreldrene på ferie, og skuffelsen kan bli stor hvis foreldre trenger å sove ut etter sen kveld med mye alkohol i stedet for å være med på aktiviteter sammen med barna.

– Hvis man absolutt må drikke alkohol på ferie mens barna er små, ikke gjør det når barna er tilstede, drikk lite og sørg for at det alltid er én edru voksne tilstede som kan bistå barna dersom noe skulle skje. Snakk med barna om hvilken voksen som ikke skal drikke. Slik forutsigbarhet kan hjelpe barna til ha et trygt holdepunkt, og kan være bra uansett om planen i utgangspunktet er å drikke lite.

Hva er ditt råd til andre voksne som skal på ferie med barn tilstede, og som ønsker å drikke alkohol? 

– Drikk når barna er ivaretatt andre steder. Drikk lite. Sørg for at det finnes minst én trygg og edru voksen tilstede for barna. Barn kan tåle at andre voksne drikker og endrer seg, hvis deres egne nærmeste er trygge voksne i situasjonen, og kan forklare hva som skjer.

Relaterte saker