Hva kan du gjøre?

 

AV-OG-TILs oppfordring er klar: Bruk alkovett og la barn få være barn denne julen.

  • Bruk alkovett. Tenk over på forhånd om, eller hvor mye du skal drikke i sammen med barna. Diskuter gjerne på forhånd med dem du skal feire jul sammen med.
  • Husk at barn merker endringen i voksnes oppførsel når de drikker, raskere enn det voksne selv tror. «Lykkepromillen» kan se annerledes ut for de som er små.
  • Hvis du ser at barn har det vanskelig på grunn av andre voksnes alkoholbruk – ta kontakt med barnet.
  • Ta kontakt med hjelpeapparat som for eksempel barnevernsvakten, dersom du observerer omsorgssvikt. 116 111 er alarmtelefonen for barn og unge. Fra utlandet ringer du 00 47 95 41 17 55.

Les også:
Hva synes barna?