Hvordan jobber vi

I Av-og-tils kampanjemodell vektlegges kunnskap om problemet, kjennskap til målgruppen, gode allianser, mangfoldig formidling og langsiktig tenkning. Vi i Av-og-til er opptatt av å treffe målgruppen gjennom flere ulike kanaler.

For oss er det helt nødvendig å kommunisere budskapet både gjennom massemedier, i sosiale medier og ikke minst i direkte kontakt med folk flest. For å få til dette samarbeider vi så bredt som mulig i gjennomføringen av våre kampanjer. Vi allierer oss med aktører som kjenner best de menneskene vi vil nå. Vi vet også at det å påvirke befolkningens holdninger ikke er gjort over natten, derfor tenker vi alltid langsiktig. Denne måten å jobbe på kalles for en bredspektret kampanjemodell.

Kunnskap om temaet

Før Av-og-til iverksetter en kampanje, er vi grundige med å sette oss inn i problematikken kampanjen skal ta for seg. Vi leser forskningsrapporter, måler folks holdninger og knytter oss til fagmiljøer, eksperter og organisasjoner som jobber med temaet. Slik finner vi ut hva problemet er, hvem vi må adressere og hvordan situasjonen kan forbedres.

Gode allianser

For å få ekstra tyngde og gjennomslag for budskapet i en kampanje, er det viktig å spille på lag med fagmiljøer, dyktige enkeltpersoner og organisasjoner som jobber tett på problematikken. På den måten kvalitetssikres Av-og-tils kampanjer, samtidig som vi får kunnskap om den aktuelle målgruppen og tilgang til andres nettverk.

Ulike arenaer

Av-og-tils kampanjer søker også å nå folk på forskjellige steder, i ulike former og med ulike budskapsformidlere. Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere kan man derfor møte på våre kampanjebudskaper på vidt forskjellige steder; når man åpner postkassen, går på butikken, leser et medlemsblad, sitter i kinosalen eller blar gjennom lokalavisa. Vårt materiell finnes på både fysiske og digitale flater, og man kan støte på annonser både på kino eller når man skrur på radioen.  Valg av kanal for å spre budskapet avhenger av våre vurderinger av hvor målgruppen ferdes og er tilgjengelig for informasjon.

Sette dagsorden

Av-og-til er synlig i media. En avisartikkel som belyser temaet ved hjelp av et konkret eksempel kan gjøre mer inntrykk enn om man leser samme budskap på en brosjyre. Ofte er Av-og-til behjelpelig overfor mediene med å skaffe intervjuobjekter som besitter erfaring med og kunnskap om tematikken.

Sosiale medier

Nordmenns formidable deltakelse i sosiale medier har gitt Av-og-til en anledning til å kommunisere direkte med målgruppen. Digitaliseringen har også åpnet mulighetene for en enorm spredning til tross for små ressurser. Av-og-til er derfor aktivt til stede i sosiale medier.

Anbefalt av WHO

Det handler om å oppnå høy synlighet med begrensede ressurser. Når offentlige, private og frivillige aktører spiller på samme lag, får kampanjene bredde og legitimitet. Kombinasjonen av redaksjonell omtale i mediene og direkte kommunikasjon bidrar til at mottageren får budskapet gjennom flere kanaler og øker dermed sannsynligheten for påvirkning. Vi kaller det en bredspektret kampanjemodell, og denne modellen er i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Vår strategi

Av-og-til jobber for tiden i henhold til en strategi i perioden 2016 til 2020. Du kan lese Av-og-tils gjeldende strategi her.