Slik kan foreldres alkoholmisbruk endre barn

Med alkoholmisbruk rundt seg vil barn på forskjellige måter streve med å prøve og tilpasse seg det som skjer.

Jente som sitter på en huske i hage, Foto.

– Mange barn kan virke upåvirket og tilsynelatende ha det bra. Men vi vet at dette kan være en fasade som dekker over tunge tanker og følelser, sier Fanny Duckert, klinisk spesialist og professor i psykologi.

Hun forteller at man innen forskning og behandling ser en del rollemønstre som går igjen.

– Ingen av rollene som barna inntar trenger å virke tydelige for folk rundt. Men barnet selv kan bli fastlåst i mønstre som blir svært tyngende for dem selv og vanskelig å komme seg ut av, sier Duckert.

Utmattende for barna

Professor Fanny Duckert har skrevet boken «Bare ett glass til», som tilbyr hjelp til folk som ønsker å kutte ned på alkoholforbruket sitt. Her skriver hun også blant annet om kostnadene for mye alkohol kan ha for de i nær familie.

Portrettbilde av en voksen dame med kort lyst hår og briller som kikker rett inn i kamera. Foto.

– Prisen mange av barna betaler etter å ha levd med uforutsigbarheten alkoholmisbruk medfører, er at de kan bli veldig anspente og påpasselige i dagliglivet. Dette blir utmattende i lengden, og tapper dem for energi og krefter, påpeker hun.

 

Foto: Julie Pike

Varsomme for konflikter 

Duckert forteller at barn som har vokst opp med alkoholmisbruk i familien ofte kan bli svært varsomme for konflikter og usikkerhet. 

– Mange av dem har altfor mye erfaring med å bli skuffet og at løfter brytes. Derfor kan en del etter hvert også miste troen på at problemer kan løses ved at man snakker sammen og samarbeider, forklarer hun.  

Noen av barna kan også slite med å etablere balanserte forhold med nærhet og intimitet senere i livet.  

– Alt de har opplevd kan gjøre at en del har dårligere kontakt med egne reaksjoner og følelser. De kan få vanskeligere med å skille mellom egne og andres behov, forklarer Duckert.  

Kan du kjenne deg igjen i denne teksten?

Sørg for at du får bearbeidet det på måten som er riktig for deg. Her kan du få hjelp.

Kilder 
  • Bare et glass til, Fanny Duckert, 2022.

Relaterte saker