Verktøykasse for idrettslag

Her er nyttige hjelpemidler for å diskutere alkoholbruk i klubben og hvordan dere kan involvere og informere alle i klubben.

 • Tips til hva du kan gjøre hvis du er urolig for et barn

  Plakaten “Fem tips til hva du kan gjøre hvis du er urolig for et barn” er rettet mot voksne i barneidretten. Plakaten kan lastes ned , printes ut i ønsket format, og henges opp et synlig sted i klubben.

  Last ned plakaten på bokmål

  Last ned plakaten på nynorsk

   

  Denne filmen kan brukes i en presentasjon eller et innlegg til for eksempel trener-, leder- eller foreldresamlinger.

   

 • Brosjyrer om idrett og alkohol

  Av-og-til har sammen med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Kampsportforbund laget informative brosjyrer med tips og råd for innføring av retningslinjer for alkohol i klubbene. Vi har også laget en generell brosjyre som passer for alle idretter. Brosjyrene kan lastes ned som pdf nedenfor eller bestilles nederst på denne siden.

 • PowerPoint-presentasjon for idrettsledere og trenere

  Dette er en powerpoint-presentasjon som tar opp ulike utfordringer. Denne egner seg godt til diskusjon for klubbens ledere og trenere. Presentasjonen kan også brukes på medlemsmøter.

   

 • Mal for retningslinjer og hvordan iverksette dem

  Idrettsforbundet har tydelige føringer på alkohol som skal gjelde alle medlemmer i idretten. Sentrale punkter derfra er:

  • Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.
  • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

  I tillegg bør dere bestemmer konkrete retningslinjer som skal gjelde for egen klubb.

  I samarbeid med Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Danseforbund, har vi utarbeidet en mal for alkoholpolicy. Dette vil være et fint utgangspunkt når dere skal diskutere og bestemme retningslinjer i klubben.

  • Last ned mal for alkoholpolicy (bokmål eller nynorsk)
  • Brosjyren Hvordan bli en trygg klubb? (bokmål eller nynorsk) gir en god veiledning om hvordan man snakker om alkoholbruk blant foreldre, trenere eller ledere i idrettslaget eller klubben.

  Ellers har Utleira I.L. retningslinjer for alkohol som kan tas i bruk.  Les dem her. 

 • Nyhetsbrev om idrett

  I våre nyhetsbrev vil man finne inspirerende og motiverende påfyll samt gode verktøy for hvordan være gode støttespillere for barna. Meld deg på her!

 • Vis hva dere mener om alkohol og idrett

  Denne teksten kan brukes på klubbens nettsider, i e-poster til foreldre, sponsorer og andre, i medlemsblad og i kampprogram m.m. Teksten forteller at dere har tatt et standpunkt og hva det innebærer.

Vi sender ut brosjyrer gratis til klubber som vil sette alkovett på agendaen