Slik etablerer du retningslinjer for alkohol

For å få en tryggere klubb som har en inkluderende arena for alle bør du gjøre tre ting. Her ser du hvilke, og hvordan du gjør det.

1. Implementer retningslinjer

Det første skrittet er å vedta retningslinjer i klubben. Opprett en sak på styremøtet, eller årsmøtet – med ønske om å innføre retningslinjer. Gi en begrunnelse for hvorfor – vis gjerne denne filmen – og stem frem retningslinjene.

For å gjøre det så enkelt som mulig å ta i bruk gode retningslinjer for alkohol har vi utviklet ferdige retningslinjer din klubb kan ta i bruk.

Last ned retningslinjer for alkohol 

Dersom din klubb ønsker det kan dere lage deres egne retningslinjer.

Her ser kan du se hvordan Utleira IL har valgt å formulere sine retningslinjer.

2. Gjør retningslinjene kjent

Har klubben vedtatt retningslinjer? Flott!

Men retningslinjer har ingen effekt om ingen kjenner til dem. Derfor er det viktig at klubben gjør retningslinjene kjent for alle i klubben – både ledere, utøvere, trenere og støttespillere. Det finnes mange måter å gjøre dem kjent på – og jo flere du bruker, og jo oftere folk påminnes – jo bedre kjent blir de:

  • Legg retningslinjene synlig på klubbens nettsider
  • Send ut en e-post til alle medlemmer om at klubben har innført retningslinjer (legg gjerne til en begrunnelse om hvorfor)
  • Informer om retningslinjene i Spond eller andre interne kanaler dere bruker i klubben
  • Legg ut en post på klubbens sosiale medier om at klubben har innført retningslinjer
  • Informer på allmøter, trenermøter eller andre fysiske samlinger
  • Gjør gjerne retningslinjene til en del av klubbens sportsplan eller klubbhåndbok, eller et annet relevant sted – slik at de lett kan finnes ved ønske eller behov

Hvordan dere gjør det, er opp til dere.

Vi i Av-og-til bistår gjerne i arbeidet med å gjøre dem kjent, om ønskelig. Kontakt oss her.

3. Sørg for at brudd får konsekvenser

For at retningslinjene skal ha nok verdi – er det viktig at eventuelle brudd på retningslinjene får konsekvenser. Hvilke konsekvenser ulike brudd bør få, bør ta utgangspunkt i retningslinjene dere har vedtatt – og den spesifikke situasjonen.

Dersom dere ønsker bistand i en konkret sak, eller har spørsmål rundt konsekvenser ved brudd på retningslinjene – Kontakt oss her.

Lykke til med å gjøre fotballen til et tryggere sted!

Relaterte saker