Er du bekymret for et barn i idrettslaget?

Mange har vært urolige for at et barn opplever ting på hjemmebane som ikke er greit, samtidig som de synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere situasjonen. Her er våre råd.

En idrettsmor ser inn i kamera på sidelinja ved en håndballbane.

Det viktigste er at du gjør noe med bekymringen din. For barn og unge som har problemer hjemme kan det gjøre en enorm forskjell at én person ser dem og bryr seg om dem. Alt for mange barn opplever at voksne ikke tørr å handle på den dårlige magefølelsen sin. Å ta grep kan være ubehagelig for deg, men for barnet, kan nettopp du være redningen.

Ta kontakt med barnet

Vis at du bryr deg om barnet og at du er der for han eller henne. Vis at du er en de kan snakke med og som er villig til å lytte.

  • Still åpne spørsmål.
  • Bruk navnet deres og vis barnet at du blir glad for å se dem.
  • Inviter gjerne barnet med på ting, spør om de vil ta følge til trening eller tilby å kjøre hjem sammen med dine egne unger.
  • Hvis du har bygget opp en fortrolighet så går det an å spørre «Du ser litt trist ut i dag, er det noe som plager deg?».
  • Snakk aldri nedsettende om foreldrene deres. Da kan du støte barnet bort.

Snakk med andre

  • Det kan være lurt å dele bekymringen med noe andre som kjenner barnet, for eksempel andre trenere, en lærer eller helsesykepleier. Kan de følge med litt ekstra?
  • Hvis du er usikker på hvordan du skal håndtere situasjonen, kan du ringe det lokale barnevernet. Da får du snakke med en barnevernskonsulent. Du kan velge om du vil være anonym, men det er aller best om du bruker ditt eget navn.
  • 116 111 er alarmtelefonen for barn og unge. Dit kan du også ringe for å få råd. Det er bedre å ta ansvar en gang for mye enn en gang for lite.

Et anslag fra Folkehelseinstituttet viser at minst 90 000 barn har en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Det tilsvarer nesten 1 av 10 barn, og det betyr at det i de fleste idrettslag finnes barn som kommer på trening med en vond og vanskelig hemmelighet hjemmefra.

Skap en trygg klubb

  • Bruk alkovett. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Vi voksne må sikre at idretten blir et fristed og et positivt avbrekk fra en vanskelig hverdag. På idrettsbanen skal de kunne slappe av og puste ut. Som foresatt, leder eller trener i et idrettslag er du en rollemodell når det kommer til alkoholbruk.
  • Diskuter hvor grensene for alkoholbruk går i din klubb. Selv om det er stor enighet om idretten skal være alkoholfri, er det gråsoner som kan være nyttige å diskutere. Er det for eksempel greit å drikke alkohol når man reiser med idrettslaget i fritiden? Klubben kan få hjelp til å definere regler i vår verktøykasse.

Relaterte saker