Alkohol i konfirmasjon?

Er du usikker på om dere skal utbringe en skål med eller uten alkohol i konfirmasjonen?

Bildet av et bord dekket for konfirmasjon

Mange foreldre som planlegger konfirmasjonen til barna sine, står overfor spørsmålet om hvorvidt de bør servere alkohol på arrangementet. Dette er et tema som ofte diskuteres på nettfora og med selskapslokaler. Imidlertid viser undersøkelser at det er vanligst å holde konfirmasjonen alkoholfri, og du kan føle deg trygg på en avgjørelse om å ikke servere alkohol.

En nylig Ipsos-undersøkelse fra 2023 avslørte at 69% av de spurte ikke drakk alkohol i det hele tatt på sin siste konfirmasjonsfeiring, mens 20% drakk 1-2 glass, og 7% drakk mer enn 2 glass. Dette viser at det er et tydelig flertall av personer som ikke drikker alkohol på konfirmasjonsfeiringer, og at det er fullt akseptabelt å velge å holde arrangementet alkoholfritt.

– Vår holdning er at en konfirmasjon bør være en dag uten alkohol. Man feirer jo en mindreårig som ikke selv har lov til å drikke. Hvis man likevel velger å drikke alkohol, bør man begrense seg til ett eller to glass, sier generalsekretær i Av-og-til Ragnhild Kaski til vi.no.

Drakk du alkohol på siste konfirmasjonsfeiring?

Ingen alkohol 69 %
1-2 glass 20 %
Mer enn 2 glass 7 %
Vet ikke 4 %
Ingen alkohol 69 %
1-2 glass 20 %
Mer enn 2 glass 7 %
Vet ikke 4 %

Vi mener at alkoholen ikke hører hjemme i en konfirmasjon. Det kommer nok av anledninger og festligheter hvor det vil serveres alkohol gjennom et voksenliv.

– Generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski og fagdirektør i Den norske kirke, Jan Christian Kielland.

bilde av Erhard Hermansen, Ragnhild Kaski og Jan Christian Kielland

I en kronikk hos TV2 oppfordrer Den Norske Kirke, Norges kristne råd og Av-og-til foreldre om å holde konfirmasjonen alkoholfri.

Konfirmasjonen er en milepæl i livet til en 14-åring, som markerer overgangen fra barndommen til ungdomstiden. Dette kan være en spennende og utfordrende tid med mange nye opplevelser og situasjoner å forholde seg til. Spørsmålet om alkohol dukker opp i mange sosiale settinger i årene som kommer, og det er viktig å ha en bevisst holdning til dette temaet.

Voksne har et ansvar

Som voksen har du et ansvar for å påvirke ungdommens syn på alkohol og fremtidige alkoholvaner. Det er viktig å sørge for at ungdommen ikke blir introdusert for alkohol for tidlig, og å vise gjennom egne handlinger at kos, fest og fellesskap ikke nødvendigvis trenger å være knyttet til alkohol.

Alkoholdebut og eksponering for alkohol henger sammen – og forskning viser at lav alder for alkoholdebut henger sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder.

Konfirmasjonsdagen er en viktig anledning for familie og venner til å vise sin støtte og verdsette konfirmanten for den han eller hun er. Det er derfor viktig å skape trygge og gode rammer for feiringen, der konfirmanten kan være i fokus og få den oppmerksomheten han eller hun fortjener. Ved å holde konfirmasjonen alkoholfri, kan man sikre at feiringen skjer i en god og positiv atmosfære, og at forventningene til dagen kan innfris på en trygg og ansvarlig måte.

Forventer du at det serveres alkohol i konfirmasjon?

Dette har andre svart

9%

Ja

91%

Nei

Relaterte saker