Ungdom drikker for ikke å gå glipp av noe

Ungdommer som er bekymret for å gå glipp av sosiale hendelser, drikker mer alkohol, viser nye forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet.

Ungdommer skåler i ølflasker rundt et bål

Ungdommer er forskjellige når det gjelder i hvilken grad de frykter å gå glipp av opplevelser. Noen bryr seg lite om hva andre driver med, mens andre er veldig opptatt av dette og blir svært opprørt hvis de går glipp av noe.

Nå har forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) undersøkt sammenhengen mellom FOMO og alkoholkonsum hos ungdom. Resultatene viser at enkelte har en vedvarende frykt for at andre har gode eller morsomme opplevelser som de selv ikke får tatt del i. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Drug and alcohol review.

Les artikkelen her: Fear of missing out and binge-drinking among adolescents

FOMO 

Frykten for å gå glipp av noe. På engelsk kalt Fear of missing out (FOMO).

Høy FOMO-skår = oftere beruset

Resultatene viser at ungdommer med høy skår på en FOMO-indeks drakk seg oftere til beruselse enn ungdommer med lav skår. Denne sammenhengen kunne ikke forklares av deltakernes alder, kjønn, spenningssøken, psykiske helse eller evne til selvregulering.

Tre unge jenter danser utendørs. Vi ser konturene av dem.

FOMO og bruk av sosiale medier

FOMO-fenomenet har fått økt interesse i ulike forskningsmiljøer det siste tiåret. Tidligere studier har vist at jo oftere ungdommer opplever FOMO, desto mer tid bruker de på sosiale medier som Facebook og Instagram. Det skyldes antakelig at de vil være oppdatert på hva som skjer for å unngå å gå glipp av noe.

Relaterte saker