Stange kommune fornyet samarbeidet

– Samfunnet som helhet gjør klokt i å forebygge, fordi uvettig alkoholbruk kan ha så mange uheldige følger, sier ordfører i Stange kommune, Bjarne Christiansen. 

underskriver samarbeidsavtale ved bord

I slutten av august besøkte Eli Marie Stavlund og Marte Sletten kommunen, for å revitalisere samarbeidet.

Etter seks år har Stange kommune fornyet samarbeidsavtalen mellom kommunen og Av-og-til.

Utenfor rådhuset ble det rigget til for markering med kaffe og kaker. Ordfører Christiansen takket for samarbeidet, og pekte i den forbindelse på konsekvensene av problematisk bruk av alkohol.

Mye å tjene på å forebygge skadelig alkoholbruk

– Vi har mye å tjene på å forebygge skadelig alkoholbruk, både med tanke på barns oppvekst i hjem med alkoholproblematikk, trafikkulykker i rus, ungdomsfesting med uheldige følger for de involverte, helseskader og sykdom som følge av mye alkohol. På toppen er det også rett og slett store kostnader i kroner og øre, sier ordfører Christiansen.

Av-og-til samarbeider nå med 59 Av-og-til-kommuner, og takket for det gode samarbeidet så langt.

– I Av-og-til er vi stolte og glade over at Stange kommune ønsker å videreføre avtalen, og vi ser frem til mye bra alkovettarbeid sammen med dere de neste årene, sier Marte Sletten.

Linn Sunniva Skar Tangen, fagleder for helsefremmende team ved Stangehjelpa og SLT-koordinator Miriam Schytte jobber med alkovettarbeidet i kommunene. Tangen har vært Av-og-til-koordinator fra oppstarten i 2017, og var en av initiativtakerne til at Stange kommune startet samarbeidet med Av-og-til.

– Samarbeidet vårt innebærer at vi kan bruke kampanjene Av-og-til lager. De bistår oss med statistikk, innlegg til medier og materiell til forebyggende arbeid. Dette opplever vi som en veldig viktig støtte i vårt forebyggingsarbeid, forteller Linn Sunniva Skar Tangen.