20 år med alkovett i lokalsamfunnet

I år er det 20 år siden Av-og-til kickstartet samarbeidet med kommuner over hele landet om lokaltilpasset rusforebygging. I 2023 bor hele 1,2 millioner mennesker i en Av-og-til-kommune. Det er verdt å feire.

Energikonferansen, Av-og-til-kommuner

Alkovett i lokalsamfunnet

Av-og-til samarbeider i dag med hele 60 kommuner, for å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Det hele startet i 2003, av Av-og-til og seks kompetansesentre på rus. Samme år satt ordførerene i Sarpsborg, Stord og Kvam kommune sin signatur på avtalen med Av-og-til, og forpliktet seg med det til å jobbe målrettet med å forebygge negative konsekvenser av alkohol, og til å bidra til sunt alkovett i lokalsamfunnet.

I dag består samarbeidet av alt fra de minste kommunene med knappe 1 000 innbyggere, til de største kommunene med mer enn 100 000 innbyggere. Noen kommuner har vært med i mange år, mens andre er ferske. Det er mange lokale forskjeller, både geografisk, politisk, sosioøkonomisk, kulturelt, språklig – og når det kommer til drikkekultur. Derfor er muligheten for lokal tilpasning viktig. Og kommunene har mye å lære av hverandre.

Dette samarbeidet betyr så mye. Både for de som jobber med forebygging, og for innbyggerne som nyter godt av at kommunen tar alkoholforebygging på alvor.  – Marte Sletten, Av-og-til.

 

bilde av gjester på av-og-til sin årlige energikonferanse

Vitamininnsprøytning

Hvert år inviteres Av-og-til-kommunene til det som kalles energikonferansen. Der kan Av-og-til-koordinatorene møtes og bli kjent, dele erfaringer, og ja, rett og slett få ny energi inn i arbeidet.

– Å treffe andre koordinatorer er som en vitamininnsprøyting! Det er så spennende å lære av arbeidet som gjøres og å få ny og oppdatert informasjon om alkohol i samfunnet vårt, forteller Liv Torill O. Lunde.

Hun er Av-og-til koordinator i Sarpsborg kommune, og kan fortelle om god støtte fra organisasjonen i sitt arbeid om alkovett i lokalsamfunnet. Graviditet er et av fokusområdene til kommunen, og god sikkerhet blant kommende mødre i sykehusene er en prioritet.

– Det kommer jo stadig nye mødre. Jordmødrene sprer budskapet om å avstå fra alkohol i svangerskapet, og når babyen er født blir alkohol et tema på kontroller hos helsesykepleier. Da er det godt å ha fakta å vise til for å sette i gang en god samtale om temaet.

Bilde av Liv Torill O. Lunde og Ragnhild Kaski som smiler til kamera
Sarpsborg: Liv Torill O. Lunde, Av-og-til-koordinator i Sarpsborg kommune og Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Men østfoldbyen er også ekstra glad i sjøen.

–  For å komme i kontakt med folk på sjøen, bruker vi mye av materialet fra Av-og-til. Da snakker vi om hvor viktig det er å vente med ankerdrammen til båten er fortøyd, sier Lunde.

Dette er en Av-og-til-koordinator 

Av-og-til-kommuner organiserer sitt arbeid på ulike måter etter lokale ønsker, men alle kommuner må ha en Av-og-til-koordinator som også er hovedkontakten til Av-og-til. Dette er gjerne folkehelsekoordinator eller SLT-koordinator, men vervet kan også legges til andre stillinger sentralt i kommunens forebyggingsarbeid som har god mulighet til lokal nettverksbygging.

Av-og-til-koordinatoren har en samkjørende og utadvendt funksjon. Koordinatoren søker samarbeid og kan etablere arbeidsgrupper for prioriterte innsatsområder, har ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av lokale planer, og er talsperson på vegne av kommunen i lokalmedia dersom ikke annet er ønsket.

Kommunen, med Av-og-til-koordinatoren i spissen, legger årsplan for hvilke temaer som skal prioriteres. Det lokale arbeidet tilpasses også til Av-og-tils årshjul, slik at kampanjer kan forankres i lokal mobilisering.

Det er alltid drahjelp å få fra Av-og-til, og på energikonferansen for kommunesamarbeidet er er det alltid satt av tid til lokal planlegging. Som Av-og-til-koordinator vil du også jevnlig motta informasjon på epost gjennom året, i tillegg til invitasjon til digital kaffeprat på teams rundt fire ganger i løpet av et år.

Høy kvalitet i Stord

Også på Stord i Sunnhordland har kunnskapen rundt alkoholbruk økt gjennom de siste 20 årene. I følge Av-og-til-koordinator Bjarte Epland har samarbeidet gitt glede, men også en god del lærdom.

– Jeg har fått mer kunnskap om ulike sider ved alkoholbruk. Det har også gjort meg tryggere på å snakke om alkoholbruk, forteller han.

Bilde under / Stord: Bjarte Epland, Av-og-til-koordinator i Stord kommune og Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til.

Bilde av generalsekretær i Av-og-til og folkehelsekoordinator på Stord

Forhåpentligvis stiller flere seg spørsmålet: «skal jeg drikke alkohol og eventuelt hvor mye skal jeg drikke?»

Stord kommune er et godt eksempel på fruktbart samarbeid mellom kommunene og næringsliv – både når det gjelder “Klar for sjøen”-kampanjen, tilrettelegging for tjenester for barn og ungdom, og ikke minst ved innføring av retningslinjer i idretten og i organisasjoner.

– Materiellet vi får fra Av-og-til er av svært høy kvalitet, så det gjør jo jobben vår lettere. Også er det en styrke at kampanjene blir delt på nasjonale plattformer og samtidig tilpasses lokalsamfunnet vårt, asvlutter Epland.

Gode minner innimydlo

– Det har gitt oss god hjelp til å ha kontinuitet i det rusforebyggende arbeidet. Av-og-til engasjerer og motiverer!

Slik beskriver Av-og-til-koordinator Reidun Kjosås samarbeidet mellom Av-og-til og Kvam kommune. Videre forteller hun at samarbeidet betyr mye for innbyggerne i kommunen ved vakre Hardangerfjorden.

– Vi er synlige med stands rundt i bybildet, har jevnlig informasjon om alkohol på våre nettsider, og vi får hjelp med leserinnlegg og pressemeldinger til lokalavisen. I tillegg kan vi bruke presentasjonen om «Kjipe foreldre» på foreldremøter i ungdomsskolen. Det hjelper oss mye.

Bilde av to engasjerte AV-og-til koordinatorer fra Kvam kommune.
Kvam: Reidun Kjosås, Av-og-til-koordinator i Kvam kommune, sammen med Siriann Lillevik.

Kjosås trekker spesielt frem at lokaltilpasning tas på alvor, og at det er mulighet til å sette sitt lokale preg på Av-og-til-samarbeidet.

– Da vi skulle utarbeide den lokale brosjyren for Kvam ble overskriften endret fra «av-og-Til» til «innimydlo». Det at vi har brukt dialekten her, har vi fått gode smil og tilbakemeldinger på.

Hun avslutter:

– Tusen takk for et supert samarbeid. Vi er klare for nye 20 år!

Bli en Av-og-til-kommune

Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker mest helseskade i Norge. Oslo Economics har beregnet at alkoholbruk koster samfunnet opp mot 100 milliarder kroner i året gjennom tapt helse og livskvalitet, sykefravær og kostnader til helse- og velferdstjenester. Samfunnet har derfor mye å tjene på å forebygge skadelig alkoholbruk i befolkningen.

Alkoholforebygging har en naturlig plass i det lokale folkehelsearbeidet og kommunens arbeid med å sikre gode oppvekstmiljøer. Av-og-til er finansiert via Helsedirektoratet, blant annet for å bistå norske kommuner med alkoholforebygging.

Ønsker du å vite mer om Av-og-til og kommunesamarbeidet? Ta kontakt med Marte Sletten, som er ansvarlig for kommunesamarbeidet.

Marte Sletten
Marte Sletten
Rådgiver, ansvarlig for kommunesamarbeid
950 81 909
marte@avogtil.no
Dette er Av-og-til 

Av-og-til er en alkovettorganisasjon som skal bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Vi jobber for at flest mulig skal bruke alkovett. Det er å tenke gjennom om man skal drikke og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner. Alkovett er spesielt viktig på noen områder, og våre satsningsområder for perioden 2021-2025 er: folkehelse, barn og unge, båt- og sjøliv, ungdom og alkohol, og idrett.

Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge. 46 organisasjoner er medlemmer, og mange samarbeider med oss om kampanjene våre både nasjonalt og lokalt. Vi ble etablert i 1981 som Alkokutt, men skiftet i 2007 navn til Av-og-til.