Brosjyre

Brosjyren om graviditet og alkohol kan gjerne brukes på helsestasjoner, legekontorer eller andre steder hvor gravide møtes. Den lastes ned her, eller bestilles ferdig trykt (gratis). Send oss en mail til avogtil@avogtil.no.