Undersøkelse: Nordmenn vet lite om kreftrisiko

Til tross for at alkohol er kreftfremkallende og kan knyttes til over 700 krefttilfeller årlig i Norge – er det får som kjenner sammenhengen. – Den lave kunnskapen står ikke til alvorligheten, advarer organisasjoner på feltet.

Vi har visst det siden 1980-tallet: alkohol øker risikoen for å utvikle kreft og kan knyttes til blant annet økt risiko for brystkreft og tarmkreft. I en fersk undersøkelse kommer det imidlertid frem at få kjenner til sammenhengen.  

  • Bare 7 prosent kjenner sammenhengen mellom alkohol og brystkreft
  • Bare 2 av 10 kjenner sammenhengen mellom alkohol og tarmkreft
Om undersøkelsen  

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på vegne av Av-og-til. Et landsrepresentativt utvalg blant nordmenn over 18 år er tilfeldig trukket fra Ipsos Webpanel. De 2748 intervjuene er gjennomført i perioden januar-mars 2021.

Tallene vekker uro blant lederne i Kreftforeningen og alkovettorganisasjonen Av-og-til.  

– Dette er urovekkende lave tall, når vi vet at alkohol kan kobles til rundt 400 tarmkrefttilfeller og 200 brystkrefttilfeller hvert år, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross.

– Den lave kunnskapen står ikke til alvorligheten. Vi vet at tobakk og UV-stråling øker kreftrisikoen, det bør ikke være annerledes med alkohol, sier generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski.  

Må få opp øynene 

Ross og Kaski er klare på at kunnskapen om sammenhengen mellom alkohol og kreft må opp.  

– Ikke fordi vi ønsker at folk skal slutte å drikke alkohol, men fordi folk har rett til å vite. Vi kan aldri garantere oss mot kreft, men vi kan redusere vår egen risiko gjennom de valgene vi gjør. Det er faktisk slik at hvert glass du kutter reduserer risikoen, sier Ross.  

Alkohol og kreft 
  • Alkohol (etanol) er kreftfremkallende, og ansvarlig for 2,7 prosent av alle krefttilfeller i Norge. Det tilsvarer over 700 krefttilfeller hvert år.   
  • Blant krefttilfellene som kan knyttes til alkoholbruk er rundt 410 tarmkrefttilfeller (hovedsakelig menn 350, og kvinner 60) 210 brystkrefttilfeller (hovedsakelig kvinner).  
  • Kreftformene som er assosiert med alkoholbruk er leverkreft, spiserørskreft og kreft i munn, svelg og strupe, tarmkreft og brystkreft.   
  • Jo mer alkohol man konsumerer, jo høyere er risikoen. Men selv et moderat/«vanlig» alkoholforbruk øker risikoen for å utvikle kreft. Ett av syv krefttilfeller som skyldes alkoholbruk, skyldes nemlig moderat/«vanlig» alkoholforbruk.
  • Hvilken alkohol som drikkes påvirker ikke kreftrisiko – det er etanolen i alkoholholdig drikke som er kreftfremkallende.   

 

Relaterte saker