Flest nordmenn synes det er feil å være full foran barn

Over ni av ti nordmenn synes det er feil å drikke seg beruset foran barn. Færre svensker, dansker og finner er like tydelige.

En ny nordisk undersøkelse viser at nordmenn er de som synes det er minst greit å drikke seg full foran barn.

Nordmenn

Dansker

Mens 91 prosent av nordmennene svarer at det er feil å bli beruset sammen med barn, svarer 69 prosent av danskene det samme.

– Dette viser at nordmenn kjenner godt til skadevirkninger av alkohol, spesielt når det kommer til effekten på barna våre. Det er veldig gledelig, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Tallene er hentet fra en undersøkelse som sammenlikner holdninger knyttet til alkohol i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

91 %


Nordmenn

69 %


Dansker

Mens 91 prosent av nordmennene svarer at det er feil å bli beruset sammen med barn, svarer 69 prosent av danskene det samme.

– Dette viser at nordmenn kjenner godt til skadevirkninger av alkohol, spesielt når det kommer til effekten på barna våre. Det er veldig gledelig, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Tallene er hentet fra en undersøkelse som sammenlikner holdninger knyttet til alkohol i Sverige, Danmark, Finland og Norge.