Sommerens viktigste vinanmeldelse

Vinanmelderen Sara Døscher om sommer og vin: – En smakfull blanding av utrygghet og misforståelser for fireåringen.Barnas vinopplevelser

Når kultur blir ukultur

Mange voksne velger å drikke alkohol, også sammen med barn. Det å ta seg et glass til maten, boka, på stranda, foran tv-serien eller peisen, er blitt en opplevelse. Vinanmelderne snakker mye om at vin er kultur, og det er derfor ekstra viktig at det snakkes høyt om når vin bikker fra å være kultur – til å bli ukultur.

– Vi vil sette fokus på hvordan barn påvirkes av at voksne drikker, også tidligere enn mange voksne tror. Vi vil vise frem barnas vinopplevelser, sier kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Marie Stavlund.

Derfor har Av-og-til inngått et samarbeid med vinanmelder Sara Døscher.

Døscher sprer mat- og vinglede gjennom vinkurs, smakinger, bøker, lydbøker og podkast. Men først da hun ble vinanmelder i VG ble hun virkelig klar over hvilken makt hun har. Og med makt følger ansvar:

Første gangen spalten min kom på trykk i VG, forsto jeg virkelig hva det vil si å ha makt i vinverdenen. Jeg opplevde at vinene jeg anbefalte ble utsolgt. Jeg så at flaskene fysisk forsvant ut av butikkene.

Døscher mener nordmenn har veldig stor tillitt til vinanmeldere og vet at hun blir lest og hørt. Derfor er hun opptatt av å formidle vin på en måte hun mener er viktig og riktig.

–  Det krever at jeg holder tungen rett i munnen. Det er et tema som er veldig lystbetont for noen, men som er veldig vanskelig for andre å lese om.

Hun mener at det uansett ikke skal mye alkohol til før det å drikke god vin går fra kultur til ukultur.

– Jeg synes vin blir ukultur når det bikker over i beruselse. Det er vanskelig å si noe om en gylden grense, for det er så avhengig av individ, setting og hvor mye man tåler.

Men samarbeidet med Av-og-til har en ekstra kjær plass i Døschers hjerte.

– Det handler jo om barna.

Barn påvirkes før du gjør det

90.000 barn vokser opp med foreldre som drikker for mye. I tillegg kommer alle de som har ubehagelige opplevelser med foreldres drikking innimellom.

Fridager og høytider er høydepunkter for barna. Samtidig drikker nordmenn mer enn ellers i året i sommerferien. Fri fra jobb, sene kvelder og utenlandsferier øker risikoen for at du starter å drikke tidligere på dagen, eller at du drikker mer enn du hadde tenkt.

En ny undersøkelse gjennomført på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at hele 45 prosent av befolkningen mener det generelt drikkes for mye alkohol med barn til stede. Når barna blir spurt, sier flertallet at de ønsker at voksne drikker null, ett eller maks to glass alkohol når de er sammen med dem.

Stavlund sier det ofte skal mindre alkohol til enn mange voksne tror før barn kan bli utrygge.

– Barn merker forskjell på voksne, gjerne før de voksne selv forstår at de er påvirket. Det kan være vanskelig å oppdage når det går fra å være trivelig, til å bli ubehagelig for barna. Det voksne kan oppleve som en positiv endring, som at man ler mer, klemmer lenger eller snakker litt høyere, kan gjøre barna usikre og utrygge.

Det trenger med andre ord ikke være snakk om misbruk eller fyll før alkoholbruk påvirker barna negativt.

Slik påvirkes barna av alkoholinntak 
  • Barn kan føle seg redde, ukomfortable eller utrygge når foreldrene er fulle.
  • Barn kan kjenne på skam når foreldrene ikke har kontroll over drikkevanene deres.
  • Barn kan bekymre seg for foreldrenes oppførsel.
  • Enkelte kan kjenne på at de må ta ansvar eller håndtere situasjoner som de egentlig ikke burde har ansvar for.
  • Barn kan få en emosjonell belastning.

Jeg synes vin blir ukultur når det bikker over i beruselse. Det er vanskelig å si noe om en gylden grense, for det er så avhengig av individ, setting og hvor mye man tåler, sier vinekspert Sara Døscher.

Lærer av foreldrene

Når det kommer til alkohol kan det også være lurt å huske på at barn lærer av foreldrene sine. Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn.

– Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet, sier Stavlund.

Døscher bekrefter:

– Hvis vi ser på kultur som de verdiene mennesker viderefører til neste generasjon, er vi forhåpentligvis enige om at rus ikke er med her.

Stavlund avslutter:

– Vi ønsker ikke å ødelegge opplevelsen av god vin, men oppfordrer rett og slett foreldre til å tenke over hvor mye de drikker foran barna, så opplevelsen blir god for alle. Null, ett eller maks to glass kan være en pekepinn.

Sara Døscher og Eli Stavlund sitter sammen ute
Vinanmelder Sara Døscher, sammen med kommunikasjonssjef i Av-og-til, Eli Marie Stavlund.

Oppfordrer til å gripe inn

To av fem sier at de har sett berusede voksne sammen med barn i sommerferien, og Av-og-til oppfordrer til å gripe inn dersom man ser fulle voksne som har ansvar for barn i ferien. Også i situasjoner hvor man verken kjenner barnet eller foreldrene.

– Det er viktig at man setter barnas behov foran sitt eget ubehag, mener Stavlund.

Dette kan du gjøre hvis du er bekymret for et barn 
  • Om det er naturlig, bør du ta kontakt med barnet og vise at du ser hva som skjer
  • Forsøk å snakke rolig med foreldrene eller andre voksne, noen ganger kan er det best å vente til de er edru. Si hva du ser, og sett ord på hva du tenker
  • Snakk med andre voksne. Ser de det samme som deg? Hva kan dere sammen gjøre for å ta hånd om situasjonen?
  • Si ifra til andre personer som er tett på barnet i hverdagen, for eksempel lærere eller helseykepleiere
  • Ikke nøl med å ta kontakt med Alarmtelefonen for barn og unge om du trenger noen å lufte tankene med

Relaterte saker