Råd til foreldre om skolestart og alkohol

Skolestart med nye klasser og nye venner henger tett sammen med ungdomsfester. For mange ungdommer er også høsten det første møtet med alkohol og fest. Hvordan bør du som forelder håndtere det?

Ung jente som står ved pulten sin og pakker sekken mens hun smiler

Skolestart er en tid hvor man møter venner igjen etter ferien, og for dem som begynner på ungdomsskolen eller videregående dukker det også opp mange nye bekjentskaper. Da er det mange ungdommer som for første gang blir invitert på fest hvor det drikkes alkohol.

Mange er bekymret

Tenåringer er uerfarne med alkohol og blir derfor ekstra sårbare når de drikker, og konsekvensene av at mindreårige drikker alkohol kan bli alvorlige.  Vold, overgrep, sex man angrer på og uønsket video- og bildedeling i sosiale medier er eksempler på hendelser som skjer oftere ved inntak av alkohol.

Ungdom ønsker seg kjipe foreldre

Etter en krevende tid for barn og unge, ønsker foreldre at ungdommen får en mest mulig normal ungdomstid. Mange kan derfor synes at det er ekstra vanskelig å være kjip nå. Da er det viktig å huske på at det ikke er en motsetning mellom å unne ungdommen sin å ha det hyggelig med venner og å sette grenser.

Ungdommen sier selv at de ønsker seg foreldre som er tydelige og har klare regler for alkohol.

For ungdommen kan det være en trygghet å skylde på en kjip forelder hjemme når de opplever drikkepress eller kommer i andre ubehagelige situasjoner.

Foreldre har tendens til å misforstå signalene fra ungdommene sine. Selv om ungdomstiden er en tid for løsrivelse, er foreldrene fortsatt viktige, men på en litt annen måte enn tidligere. Ungdommen viser det kanskje ikke, men de aller fleste ønsker seg trygge voksne som er til stede for dem. De er avhengige av trygghet og stabilitet hjemmefra gjennom en tid der det skjer mye, på godt og vondt.

Kilder 

Ipsos har på vegne av Av-og-til gjennomført en undersøkelse på web og per post med til sammen i underkant av 6000 intervju i perioden januar–mars 2021: i underkant av 3000 intervju på landsbasis og ca. 3000 intervju i 24 utvalgte Av-og-til kommuner.

Relaterte saker