Dette bør du gjøre hvis du er urolig for et barn

Er du redd for om et barn har det vanskelig hjemme? Her er fem tips til hva du bør gjøre.

Bilde av Younas Mohammad-Roe som gir tips om å snakke med barn man er urolig for

90.000 barn lever i et hjem hvor foreldrene drikker for mye. Oftest er det vanskelig å vite hvem disse er.

– Det viktigste når du er urolig for et barn er at du tar magefølelsen din på alvor, sier Younas Mohammad-Roe.

Younas jobber som leder for Barnevernvakten i Oslo. På fritiden er han engasjert som trener og lagleder for et barnebasketlag. Etter mange år i arbeid med barn og unge i krise, har han lang erfaring i å snakke med barn som har det vondt.

Han er opptatt av den viktige rollen voksenpersoner utenfor hjemmet kan ha for barna.

– Barna våre er avhengig av at vi voksne rundt bryr oss, sier han.

Bilde av gutter på fotballbane, gutten Sondre ser bekymret rett på deg fordi han skal hjem til en mor som drikker for mye alkohol

Det verste vi kan gjøre er å la det ligge fordi vi er usikre. Vi må snakke med barna og tørre å ta i situasjonen.

Younas har fem tips til hvordan du går frem hvis du er urolig for et barn.

1. Se barnet

Barn og unge forteller oftest om vonde opplevelser indirekte gjennom handlinger. Det kan være måten de leker på, eller noe i væremåten deres som skiller seg ut på en eller annen måte.

– Kanskje er ungdommen overaktiv og har vanskeligheter med å styre egne følelser, eller er alt for passiv. Det kan også være det stille barnet, det som trekker seg unna og kan virke ensomt. Se også etter fysiske tegn i form av merker og skader på kroppen, understreker han.

2. Vær tilgjengelig og skap trygghet

Har du med større grupper barn og unge å gjøre, for eksempel som trener i et idrettslag? Fortell allerede første gang du møter barna at du er en som ønsker at alle barn og unge skal ha det trygt og godt.

Vær tydelig på at du er en voksen de unge kan gå til hvis de har det vanskelig.

– Skap en trygg tilværelse for barna slik at de får en god relasjon til deg. Dette gjør du ved å være omsorgsfull, lydhør og ivaretakende overfor barna. Spør om de har hatt en fin helg, om de skal noe spesielt i ferien – vis interesse, sier Mohammad-Roe.

3. Snakk med barnet

Hvis du får en dårlig magefølelse eller blir urolig, er det viktig at du snakker med barnet eller ungdommen det gjelder.

Start samtalen med hva du har sett eller hørt som gjør deg urolig. Det kan være ”Jeg ser at du ofte står alene under treningen. Hvordan går det med deg?” Eller: ”Jeg hørte du sa til vennen din at du ikke har det bra hjemme. Fortell meg om det!”

– Si og vis at du bryr deg og vil hjelpe. La barnet fortelle hvis det ønsker. Hvis barnet ikke vil snakke, si at du er tilgjengelig hvis det skulle være noe, råder Mohammad-Roe.

4. Snakk med andre

Hvis du blir bekymret etter samtalen med barnet, er det viktig at du ikke sitter alene med bekymringen. Snakk med en kollega, foreldre, en lærer eller andre viktige personer for barnet. Husk å informere barnet om dette.

– Hvis du er usikker på om du kan snakke med foreldre, kan du alltid drøfte anonymt med en fagperson på Alarmtelefonen for barn og unge.

5. Vær forberedt

Husk at barnet kan velge akkurat deg å åpne seg opp for. Vær forberedt på dette.

– Se for deg hvordan en slik samtale med et barn vil være. Vær bevisst på at det kan være barn rundt deg som ikke har det trygt og godt. Da blir det enklere for deg når du først står i situasjonen, påpeker Mohammad-Roe.

Disse kan du kontakte 

Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge for å drøfte problemstillinger anonymt. Alarmtelefonen har telefonnummer 116 111.

Har magefølelsen gått over til bekymring? Er du bekymret for at et barn eller en ungdom blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, er det barnevernets eller politiets oppgave å undersøke saken.

  • Kontakt barnevernstjenesten eller barnevernvakten hvis du har spørsmål til barnevernet eller vil sende bekymringsmelding.
  • Ring politiet på 02800 hvis du har spørsmål eller vil varsle politiet om noe.
  • Ved en akutt situasjon, kontakt politiet på nødnummer 112.


5 råd når du er urolig for et barn

Relaterte saker