Alkohol foran barna? Dette bør du tenke på!

Hvor mye er det greit å drikke foran barna? Null, ett eller to glass kan være en god pekepinn.

Mange voksne vil kose seg med alkohol, også når de er sammen med barna. Mange barn synes det er helt greit, men hvor går egentlig grensen?

Maks to glass

Hvert år spør IPSOS, på vegne av Av-og til mellom 500 og 1000 barn hvordan de opplever voksnes alkoholbruk. Basert på de undersøkelsene, og annen forskning på feltet, har Av-og-til utarbeidet følgende råd til voksne som drikker alkohol.

Synes du det er greit å drikke alkohol foran barna?

Dette har andre svart

4%

Ja, selvsagt!

54%

Ja, så lenge man tar noen forholdsregler

42%

Nei, det synes jeg ikke man bør gjøre

Derfor bør du være ekstra bevisst

Når vi er sammen med barn bør vi huske på at «god stemning» ikke alltid er det samme for oss voksne, som for barna. De effektene av alkohol som vi voksne kanskje tenker er positive, kan for barna oppleves ubehagelige. Når vi hever stemmen, er litt tettere på eller ler litt høyere, tenker vi kanskje at vi bare har det ekstra hyggelig. For barna kan dette oppleves ekkelt og ubehagelig. Barn merker endring tidligere enn vi voksne tror. Etter noen glass kan det være vanskelig for oss voksne å bedømme hvordan vi oppfattes av de små.

I tillegg er det lurt å huske på at barn lærer av foreldrene sine, når det kommer til alkohol. Holdninger til alkohol etableres tidlig i livet, og voksne er viktige rollemodeller for sine barn. Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes alkoholbruk og hvor mye barna kommer til å drikke senere i livet.

Husk også på at selv om du kjenner ditt eget barns historie, vet man ikke alltid hvilke historier andre barn har med seg. Det som er greit for ditt barn kan virke utrygt for unger som har opplevd vanskelig ting i sammenheng med voksnes drikking.

Når barna opplever at andre drikker alkohol

Noen ganger kan barna oppleve at andre voksne drikker alkohol. Det kan for eksempel være en tante eller onkel i et selskap, eller en fremmed på restaurant. Å se mennesker som drikker alkohol er en naturlig læring, og en del av det å vokse opp. Men hvis det drikkes på en sånn måte at det kan oppleves ekkelt for barnet, bør du ta han eller henne bort fra situasjonen. Barn har ingenting å gjøre på en fest der det drikkes mye alkohol. Da er det bedre at dere reiser hjem.

Om dere ikke kan reise hjem, men er i situasjonen, er det ekstra viktig at du viser omsorg og nærhet for barnet ditt. Det kan være godt å ha en hånd å klemme ekstra hardt i, hvis ting er ekkelt eller ubehagelig. Husk at du skal være der for barnet, så barnet føler den nødvendige tryggheten.

Om du er bekymret for at en person i din omgangskrets eller familie kommer til å drikke for mye foran barna dine, kan det være lurt å si ifra i god tid på forhånd til den det gjelder.

Når du ser barn som sliter

Noen ganger ser vi at andre barn har det vanskelig fordi voksne drikker alkohol. Da bør du ta grep, og hjelpe barnet ut av situasjonen.

Relaterte saker

Vi trenger din hjelp til årets julefilm

Langtidskonsekvenser av drikking foran barn

–Jeg vil være en barna mine kan stole på om noe skjer