Alkohol og amming: anbefalinger og forskning

Kan jeg amme etter at jeg har drukket alkohol? Her finner du Helsedirektoratets anbefalinger og annen relevant forskning om amming og alkohol.

Bilde av en baby som ammes og ser våkent opp

Mange lurer på om det er trygt å drikke alkohol mens de ammer. Med ny forskning og ulike meninger som sirkulerer på nettet, kan det være forvirrende å vite hva man bør gjøre.

Forskning kan ikke påvise noen negativ effekt på barnet dersom mor som ammer drikker litt alkohol av og til. De norske rådene tar utgangspunkt i et føre-var-prinsipp, og legger også vekt på at man ikke bør være beruset om man skal ta hånd om en baby. Når vi snakker om alkohol og amming, handler dette altså om mer enn konsentrasjonen av alkohol i morsmelken.

Er du, eller prøver du å bli gravid? Her er det du bør vite om alkohol og graviditet.

Norske råd om alkohol og amming

I Norge er det Helsedirektoratet som gir de offisielle helse- og kostholdsrådene. Når det gjelder amming og alkohol, anbefaler Helsedirektoratet at ammende bør avstå fra alkohol til det har gått minst seks uker etter fødsel. Selv etter denne perioden bør ammende være forsiktige med alkohol. Etter alkoholinntak anbefales det å vente en stund før amming①②. Helsedirektoratet anbefaler å vente 3 til 4 timer med å amme etter du har drukket en alkoholenhet.

Rådene er basert på et føre-var-prinsipp. Dette er fordi forskning ikke kan si helt sikkert hvor høy konsentrasjon av alkohol i melka et barn tåler. Og særlig når barnet er nyfødt har hen umodne organer, som kan ha større problemer med å bryte ned alkohol. Men det finnes ingen studier som viser at et barn tar skade dersom ammende mor drikker noe alkohol av og til.

Hvordan alkohol påvirker morsmelk

Alkoholkonsentrasjonen i morsmelken vil tilsvare den man finner i morens blod (promillen), men promillen i barnets blod vil bli lavere fordi melken fortynnes ytterligere i barnets kropp. Med andre ord vil alkoholen en baby får i seg via morsmelken være svært uttynnet③. Mengden alkohol som når barnets blod, og som dermed utgjør barnets promille, er altså svært liten. Når du er gravid vil barnet i magen få samme promille som mor, men dette er ikke tilfelle når barnet ammes.

Det er fremdeles usikkerhet rundt hvor grensen går for når barnet tar skade av alkoholinntaket, blant annet fordi det er krevende å gjennomføre studier hvor barn utsettes for alkohol gjennom morsmelk. Helsedirektoratet mener derfor at ammende kvinner bør være forsiktige med alkohol①.

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilken promille man får når man drikker alkohol, fordi det avhenger av mange faktorer, blant annet kroppsvekt og hvor mye du har spist da du drakk. Ønsker du å beregne din promille og finne ut hvordan promillen forbrennes? Sjekk ut vår promillekalkulator her.

Hvordan alkohol påvirker melkeproduksjonen under amming

Når en ammende mor drikker alkohol, kan det ha en direkte innvirkning på hennes melkeproduksjon. Faktisk har studier vist at alkohol kan hemme melkeproduksjonen ved å påvirke både utdrivingsrefleksen og selve melkeproduksjonen. Spesielt om man drikker 5 enheter eller mer, kan alkohol redusere mengden melk, noe som forstyrrer amming frem til mors promille avtar. Hvis man drikker mye kan brystmelkproduksjonen avta④.

Bilde av far som samsover med baby

Alkohol, samspill og samsoving

Det er viktig å huske at amming kun er en del av det å være forelder til en baby. Samspillet med barnet er noe som kan påvirkes negativt når du er beruset på alkohol. Barn sender stadig små signaler om at de ønsker kontakt. Om du har drukket reagerer du ikke like lett på disse signalene. Derfor bør alle som passer de yngste barna, inkludert ammende, utvise forsiktighet når det gjelder alkohol.

Planlegger du å drikke alkohol, kan det være lurt å pumpe ut brystmelk i forkant, slik at barnet kan få melk fra flaske av noen andre. Spedbarn krever din fulle oppmerksomhet.

Det er ikke anbefalt å sove i samme seng som barnet (samsove) dersom du har drukket alkohol. Dette gjelder selvsagt både for mor og far. Det er viktig å unngå uplanlagt samsoving dersom du har drukket alkohol. Om du tenker det er sjanse for at barnet blir løftet over i foreldresengen i løpet av natten, bør du sove et annet sted dersom du har drukket alkohol. Les mer om trygg samsoving hos Ammehjelpen. 

Kilder 

Alle kilder åpnes i en ny fane.

1. Helsedirektoratet. Alkohol. Råd til kvinner som ammer.  Lesedato: 20.10.23

2. Helsenorge. Amming og morsmelk. Lesedato: 20.10.23

3. Drugs and Lactation Database (LactMed®) [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006-. Alcohol. [Updated 2023 Sep 15]. Lenke til nettstedet. Lesedato: 20.10.23

4. Giglia, R., & Binns, C. (2006). Alcohol and lactation: A systematic review. Nutrition & Dietetics, 63(2), 103-116. https://doi.org/10.1111/j.1747-0080.2006.00056.x

Relaterte saker