Støtter direktoratets forslag om advarsel på vinflaska

Det er på høy tid at norske forbrukere får informasjon om at alkohol øker risikoen for kreft, mener Kreftforeningen og Av-og-til.

To glass øl står på et bord. En mørk øl og en lys øl. Det er også litt chips i forgrunnen.

Det er godt dokumentert at alkohol øker risikoen for 7 ulike kreftformer. Over 700 krefttilfeller hvert år kan tilskrives alkoholbruk, der bryst – og tarmkreft er de vanligste. Både Av-og-til og Kreftforeningen støtter Helsedirektoratets forslag om å innføre helseadvarsler på alkohol.

Når det står en helseadvarsel på flasken eller kartongen, vil flere få vite at alkohol øker risikoen for kreft. Det gjør at vi kanskje tenker oss om en ekstra gang når vi handler alkohol. Det er først når vi vet, at vi kan gjøre gode valg, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvoll Ross.

Foto: Jorunn Valle Nilsen

Rett til å vite

Kreftforeningen får støtte av Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, som mener det haster å få plass en advarselsordning i butikker og Vinmonopol.

 Folk har rett til å vite at alkoholen de drikker påvirker helsa deres. Som forbruker skal du ikke måtte gå veien om media eller andre nettsteder for å få vite at et produkt er helseskadelig. Det må stå på selve flaska, sier Kaski.

Må øke kunnskapen

I EU har diskusjonen om helsemerking gått i mange år. Flere land har allerede innført advarsler om å drikke mens man er gravid, eller understreket faren med å kjøre etter å ha drukket alkohol. Whiskeyens hjemland Irland vedtok å innføre helseadvarsel i 2018. Samtidig går det tregere med å få til en felles EU-ordning. Kaski og Ross er glade for at det nå ser ut som om Norge setter i gang sitt arbeid uansett.

 Norge er et foregangsland på mange områder i alkoholpolitikken. Jeg er glad for at både regjeringen og helsemyndighetene er tydelige på at de ønsker å begynne arbeidet allerede nå, for dette haster. Vi har ikke tid til å sette oss ned å vente på EU, sier Kaski.

Haster å få på plass

Kaski understreker viktigheten av å jobbe raskt i denne saken.

Vi vet det er bred politisk enighet om at helsemerking er et viktig tiltak for å redusere de negative konsekvensene av alkoholbruk. Nå haster det å få lagt en konkret plan på hvordan en slik advarselsordning kan rulles ut raskest mulig, slik at vi kan sikre at folk får den informasjonen de har rett på, sier Kaski.

Det er Stenstadvold Ross og Kreftforeningen enige i.

Vi kan aldri helgardere oss mot kreft, men vi kan selv bidra til å redusere risikoen. Hvor mye vi velger å drikke, er et av valgene som kan ha betydning for kreftrisikoen vår. Foreløpig har vi dessverre ikke nok kunnskap til å kunne vite akkurat hvem som er særlig utsatt for alkoholrelatert kreft. Derfor må vi enn så lenge jobbe med å få ut budskapet til hele befolkningen.

Relaterte saker