– Still opp for barn som har det vanskelig

Hva skal du gjøre hvis du er bekymret for noen du kjenner? Og kan du gripe inn hvis du ser noen ukjente voksne ruse seg foran barna sine? Vi spurte Sylwia Obuchowicz i Alarmtelefonen for barn og unge om råd.

Sylwia Obuchowicz i Alarmtelefonen for barn og unge

– Først og fremst, hva er Alarmtelefonen?

– Alarmtelefonen er en gratis hjelpetelefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret kan også ta kontakt. Vi svarer hele døgnet og du kan ringe 116 111, chatte med oss på nettsiden, sende e-post eller sms.

– Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser at noen voksne drikker foran barna sine?

– Hvis du observerer noe som gjør deg bekymret, anbefaler vi at du sier i fra. Rett og slett gå bort og vær åpen om bekymringen din, uten å dømme. Bare det å si at du ser noe som gjør deg bekymret, kan virke forebyggende.

 

– Kan jeg gi beskjed selv om det er noen jeg ikke kjenner?

– Man må ikke være redd for å blande seg, men når det er noen man ikke kjenner kan terskelen være høyere. Hvis du trenger råd og tips kan du ringe til oss i Alarmtelefonen, eller den lokale barneverntjenesten der du bor. Du kan ringe anonymt for å drøfte din bekymring.

– Hvordan vet jeg hvem jeg skal ringe til?

– Ring til dem du synes det er lettest å ringe til, der du føler det er lavest terskel. Det viktigste er at du kontakter noen dersom du er usikker. Men er du vitne til en farlig situasjon, at en beruset voksen er på vei til en bil eller lignende, må du ringe politiet.

– Hva gjør jeg dersom noen fortsetter å ruse seg, selv om jeg har gitt beskjed?

– Hvis du får respons og dere prater sammen, kan du tilby din hjelp. Er det noen du kan ringe som kan ta hånd om barna, komme og hente dem dersom dere for eksempel befinner dere på en strand eller campingplass? Dersom vi kjenner personalia kan vi også bistå i å vurdere om vi skal koble på den lokale barnevernvakten.

– Gjør Covid-19 situasjonen verre eller bedre for barn i sommer?

– Denne sommeren er flere i Norge, noe som faktisk kan være bra for en del barn. Kanskje noen besøker slekt og venner i stedet for å dra til utlandet. For noen vil dette gi tilgang på andre trygge voksne som kan være en beskyttelsesfaktor når foreldre drikker. I utlandet er barna ofte mer alene, uten et nettverk av kjente tilstede.

– Samtidig har korona-utbruddet bidratt til en vanskeligere livssituasjon for mange familier, flere foreldre står uten jobb. Økte utfordringer kan gi økt konsum av rusmidler, som igjen går ut over barna. Vi er bekymret for hvordan dette vil slå ut i sommer.

 

– Hva er din oppfordring vi skal ta med oss i sommer?

– I starten av Covid-19 var det mye snakk om dugnadsånd. Denne håper vi fortsetter gjennom sommeren også. Vær en trygg voksen! Vær bevisst på ditt eget alkoholbruk og hvordan det kan skape fortvilelse og redsel hos barn. Men også: Vis solidaritet og still opp for barn som har det vanskelig!

Relaterte saker