Russen selv forteller: Utstrakt sex- og drikkepress i russetiden

1 av 3 opplevde drikkepress i russetiden, og hver sjette russejente sier hun opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet. Det kommer frem i en undersøkelse blant fjorårets avgangselever fra videregående.

– Dette er klar tale fra fjorårets russ om at festen har gått for langt. Det er ikke greit at en av seks jenter opplevde uønsket seksuell oppmerksomhet, og at så mange følte seg presset til å drikke alkohol, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Av-og-til.

– Det urovekkende at så mange av fjorårets russ forteller om negative opplevelser. Russetiden skal være en morsom og fin feiring av 13-års skolegang. Denne undersøkelsen viser at den ikke er det for mange, sier Eriksrud.

– Ikke en uskyldig fyllefest

I undersøkelsen kommer det frem at halvparten av fjorårets russ mener alkohol preget russetida for mye. Det er bekymringsfullt. Stort alkoholinntak øker risikoen for seksuell trakassering og alvorlige ulykker.

– Russetiden er langt fra en uskyldig fyllefest. Det er mange som har blitt utsatt for ting i russetiden som de bærer med seg videre inn i voksenlivet, og det er mange som har gjort ting i russedress, som de angrer på i etterkant. Hendelser som kan ha store konsekvenser for livet videre, sier Eriksrud.

Tid for endring

Eriksrud mener flere aktører må bidra i arbeidet for å få bukt med den utagerende festen.

– Jeg har tro på at ungdom kan gjøre mye selv, men foreldre må også blande seg mer inn i russetida. Selv om russen har fylt 18 år, bor de fleste fortsatt hjemme og de trenger tydelige forventninger og regler fra foreldrene sine. De må snakke om alkoholens negative sider og om hvordan de bør oppføre seg i russetiden, sier Eriksrud.

Hun tror det nå bør tas større grep for å sikre at ungdommer får gode russeminner.

– Russetid og trøbbel er ikke noe nytt, og man har snakket lenge om at noe må gjøres. Det er mange som har et ansvar her, blant annet politiet, skole, foreldre og ikke minst ungdommen selv, sier Eriksrud.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Av-og-til. Den er gjort blant et landsrepresentativt utvalg av norske 19-åringer. 317 personer har svart på undersøkelsen. Respondentene har svart ja på spørsmålet «Feiret du russetiden i fjor?».

Relaterte saker