Av og Til

Hva kan du gjøre?

 

AV-OG-TILs oppfordring er klar: Bruk alkovett og la barn få være barn.

  • Bruk alkovett. Tenk over på forhånd om, eller hvor mye du skal drikke i sammen med barna.
  • «Lykkepromillen» ser ofte annerledes ut for de som er små. Husk at barn merker når voksne endrer oppførsel raskere enn det voksne selv tror.

Visst du ser et barn som har det vanskelig:

  • Ta kontakt med barnet
    Hvis dette er et barn i nærmiljøet- ta kontakt med barnet. Still åpne spørsmål. Bruk navnet deres og vis barnet at du blir glad for å se dem. Inviter gjerne barnet med på ting. Hvis du har bygget opp en fortrolighet så går det an å spørre «Du ser litt trist ut i dag, er det noe som plager deg?». Snakk aldri nedsettende om foreldrene deres. Da kan du støte barnet bort.
  • Snakk med andre voksne
    Det kan være lurt å dele bekymringen med når noe andre som kjenner barnet for eksempel en lærer eller helsesøster. Ser de det samme som deg? Hvis du fortsetter å være bekymret kan du ringe det lokale barnevernet. Da får du snakke med en barnevernskonsulent. Du kan velge om du vil være anonym, men det er aller best om du bruker ditt eget navn. Ta kontakt med hjelpeapparat som for eksempel barnevernsvakten, dersom du observerer omsorgssvikt. 116 111 er alarmtelefonen for barn og unge. Fra utlandet ringer du 00 47 95 41 17 55.

Les også:

Hva synes barna?