Nesten 7 liter ren alkohol på hver i 2017

I 2017 kjøpte hver og en av oss i gjennomsnitt alkohol tilsvarende 450 småflasker øl.

Hvert år summeres det opp hvor mye alkohol som ble omsatt i samfunnet foregående år. Alkoholmengden fordeles også på befolkningen over 15 år, slik at man kan følge med på samfunnsutviklingen.

Vi handlet mange millioner flasker, glass og drinker i 2017. Det ble solgt 250 millioner vareliter øl, 76 millioner vareliter vin, 16 millioner vareliter rusbrus og 11 millioner vareliter brennevin over bardisker og i butikker.

Siden de ulike sortene av øl, vin og brennevin har ulik alkoholprosent, regnes vareliterne til ren alkohol (alkoholliter). Slik kan man sammenligne hvordan totalsalget og totalforbruket endrer seg over tid, og se det opp mot folketallet. I 2017 kjøpte nordmenn nærmere 25 millioner liter ren alkohol innenfor Norges grenser, ifølge beregninger gjort av ssb. I tillegg kommer det vi kjøpte via grensehandel og på taxfree.

Hva blir gjennomsnittet?

Ved å fordele det totale omsetningstallet på befolkningen, kan man også få en pekepinn på hvordan det står til med Kari og Ola Normann når det gjelder alkoholbruken. Folkehelseinstituttet har fordelt kjøpemengden på alle personer i Norge over 15 år, og da blir dette 5,94 liter ren alkohol per person i 2017. I tillegg  kommer den uregistrerte omsetningen, som er estimert til å være på 0,78 liter ren alkohol per person.

Det er vanskelig å se for seg hva millioner liter alkohol kan bety for den enkelte. Vi drikker jo ikke ren alkohol vol% 100, men ulike alkoholsorter. Ett bilde på det er å regne all alkoholen om til øl, og dele likt på befolkningen over 15 år. I alt 6,72 liter ren alkohol tilsvarer at både konfirmanten, studenten, småbarnsfaren, læreren, direktøren og bestemoren drikker 450 små flasker pils i løpet av året.

Eller med et annet eksempel så kan vi regne om den rene alkoholen til vin istedenfor til øl. I alt 6,72 liter ren alkohol tilsvarer at alle over 15 år, for eksempel alle snekkerlærlinger, studenter, tenåringsmødre, kommunerådgivere, meglere, fotballtrenere og pensjonister, skulle drikke omtrent 74 flasker vin i løpet av året.

Tallene inkluderer alle steder der nordmenn kjøper alkohol. Det er altså Vinmonopolet, dagligvarebutikker, uteliv, lufthavner, ferger og grensehandel.

Drikker alle like mye?

Et gjennomsnittstall er enkelt å  benytte. Men i virkeligheten er det er skjevfordeling i befolkningen. Noen av oss drikker veldig mye, mens andre drikker nesten ingenting. Her kan du lese mer om den internasjonalt anerkjente totalkonsumteorien.

Til tross for at noen drikker veldig mye mens de fleste drikker langt under gjennomsnittet, er målgruppen for såkalt primærforebygging hele befolkningen, og dette forebyggingsparadokset kan du lese mer om her.