Undersøkelse

Nedenfor følger noen enkle spørsmål til våre Se & bli sett–klubber. Vi ønsker å vite mer om hva som fungerer bra i prosjektet, og hva vi eventuelt kan gjøre annerledes. Til det trenger vi dine innspill, for det er klubbene selv som best kjenner til utfordringene knyttet til alkohol i idretten.

 

Trener_utøvere_ peptalk Foto Rune Bendiksen