Livskriser

Det er dumt å fylle på med mer når det allerede er litt for mye.

Det er menneskelig å ha det vanskelig.

En livskrise er noe de fleste opplever i løpet av livet. Livskriser knyttes til vanlige hendelser som man går gjennom, og som utvikler seg til å bli en for stor påkjenning for den som er i situasjonen. Det er ingen diagnose, men en kritisk situasjon for den som opplever det, og kan være så belastende at det også gir psykiske plager.

Livskriser kan bli utløst av hendelser som tilhører det vanlige livet. Det kan være å flytte hjemmefra, begynne i ny jobb, gifte seg, få barn, oppleve at barna flytter hjemmefra, at en selv går av med pensjon eller at man blir enke eller enkemann.

Livskriser henger gjerne sammen med en tapsfølelse og sorg, for eksempel sykdom hos en person som står deg nær, egen sykdom, samlivsbrudd, økonomiske utfordringer, tap av arbeid eller tap av anseelse. Slike overganger i livet kan bli overveldende, og medføre reaksjoner.

Basert på kilder innen faglitteraturen tar Av-og-til utgangspunkt i at en livskrise defineres som «Hendelser som vi må anse som en del av livets påkjenninger, men som på tidspunktet for påkjenningene forbigående overstiger vår mestringsevne

Når man er i en livskrise bør man være ekstra forsiktig med alkohol.Bente drakk for å få sove. Det ble starten på et alkoholproblem.

Livskriser og alkohol

Jeg er deprimert – hva nå?

Alkohol kan forsterke psykiske plager

Slik påvirker alkohol søvnen