Styret i Av-og-til

Bak Av-og-til står 49 frivillige organisasjoner, politiske partier, offentlige virksomheter og fagforbund som støtter arbeidet for alkovett. Styret i Av-og-til er satt sammen slik at medlemsorganisasjonenes ulike områder er representert.

Følgende utgjør Av-og-tils styre:

  • Knut Haugsvær, Frelsesarmeen (leder, bilde til høyre)
  • Bente Stein Mathiesen, Høyre
  • Luisa Klaveness, Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
  • Ruth Grung, Arbeiderpartiet
  • Reidar Foss, Politidirektoratet
  • Martin Strand, 4H
  • Marianne Andersen, Kreftforeningen
  • Susanne Demou Øvergaard, Skeiv verden
  • Liv Marie Bendheim, Ung i trafikken
  • Marte Sletten, Av-og-til (ansattrepresentant)