Slik snakker du med tenåringen om alkohol

Når det kommer til alkohol, hører ungdom mest på foreldrene sine. Derfor er det viktig at du som tenåringsforelder snakker med barnet ditt om alkohol. Her får du tips og råd til hvordan du kan gjøre det.

Når bør man begynne å snakke om alkohol?

Snakk om alkohol så snart du tenker at barnet ditt er modent nok til å forstå hva det er. Ikke vent til han eller hun blir tenåring. På denne måten signaliserer du til barna dine at dette er noe som ikke er farlig å snakke om. Ta samtalen når barnet eller ungdommen selv inviterer til den, og fortsett å ta opp temaet med jevne mellomrom.

Bruk hverdagslige knagger som en avisoverskrift, en invitasjon til sommerfest eller en søndagsmiddag som inngang. Jo oftere og mer naturlig du snakker med barnet ditt om alkohol, jo lettere blir det for dere å holde den gode dialogen gjennom ungdomsårene.

Tenk at dette er en av flere samtaler dere skal ha om dette temaet. Du trenger ikke å si alt på en gang.

Har du snakket med barna dine om alkohol?


Så bra at dere har snakket sammen! Det kan være lurt å ta opp temaet igjen med jevne mellomrom. Jo mer man snakker sammen, jo lettere blir det å snakke om det man synes er vanskelig.


Mange gruer seg litt til å ta praten om alkohol. Ikke tenk på det som en stor samtale du må forberede veldig. Det er bedre å ha flere korte samtaler, enn å vente på det perfekte øyeblikket til å ta den store, alvorlige praten.


Fakta om ungdom og alkohol

Hvordan får jeg en god og åpen samtale når barnet blir tenåring?

I tenårene møter ungdom mer motstand enn de gjorde da de var yngre. De får kritiske blikk på gata, de evalueres og karaktersettes i skolen, og de er sin egen strenge dommer i hverdagen. Da er det ekstra viktig at de ikke møter det samme dømmende og skeptiske blikket hjemme. Vis at du er en mamma og pappa som er der og elsker dem uansett. Trøst dem når de har det dårlig, hjelp dem når de står fast og lytt til dem uten å dømme. Skal du få til en åpen og ærlig samtale om rus og andre ting som er vanskelige å snakke om, må du først vise at du er en voksen det er trygt og godt å åpne seg for.

Hvem tror du har størst påvirkning på ungdoms alkoholvaner?


Det snakkes mye om medias påvirkning på barn og unge, men nå det gjelder ungdom og alkohol, viser faktisk forskning at det er foreldrene som har størst påvirkning. I familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig.


Mange tror at ungdom er mest opptatt av hva vennene synes. Slik er det i mange tilfeller, men bildet er ikke like tydelig når det gjelder alkohol. Forskning viser at i familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig.


Det stemmer! Når det gjelder ungdom og alkohol, viser forskning at foreldrenes påvirkning er aller viktigst. I familier hvor de har klare regler om alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig.


Seks råd til deg som er tenåringsforelder

 • 1. Hjelp barnet ditt å si nei

  Det er viktig at du har en løpende dialog med barnet ditt om alkohol og ungdomstiden. Barnet ditt kommer til å møte alkoholen i løpet av ungdomstiden. Sørg for at de er forberedt på det.

  De trenger å kunne dele sine tanker og opplevelser, og de trenger dine vurderinger og tanker rundt problemstillingene. Hvis dere har hatt gode samtaler om de negative konsekvensene av å drikke, blir det lettere for dem å stå imot drikkepress.

  For det sånn at mange drikker for å bli sosialt akseptert og for å være en del av et fellesskap. Drikkepresset kan være stort i enkelte ungdomsmiljøer.

 • 2. Vær kjip – sett grenser

  En viktig del av foreldrerollen i ungdomstiden er gi dem beskyttelse mot risikosituasjoner de selv ikke tar innover seg. Det er derfor viktig at du er tydelig og kommuniser klare forventninger til ungdommen din. Rundt innetider, alkoholdrikking og andre ting.

  Forskning viser at i familier hvor de har klare regler for alkohol, drikker tenåringen mindre og mer forsiktig.

  Ved å være tydelig gir du også ungdommen mulighet til å bruke deg som unnskyldning. Ungdommer står i et sosialt spill hele tiden. Det kan være godt å ha en kjip forelder å skylde på.

 • 3. Ikke gi barnet ditt alkohol

  Det er en myte at det er lurt å sende alkoholholdig drikke med barn under 18 på fest fordi da ”vet du i alle fall hva de drikker”. Forskning viser at ungdom som får alkohol hjemmefra drikker den i tillegg til det de får tak i på annet vis.  Ungdom som får smake hjemme eller som møter aksept hjemme for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere ute blant sine jevnaldrende.

 • 4. Snakk med andre foreldre

  Når barnet blir eldre øker barnets radius. De får nye venner, og er sammen med ungdom du ofte ikke kjenner fra før. Da er det viktig at du legger en innsats i å bli kjent med de nye vennene og deres foreldre.

  Det er lurt å alliere seg med andre foreldre. Snakk om hvilke regler dere vil at skal gjelde for ungdommene i deres klasse eller nærmiljø. Snakk om hvordan dere skal håndtere at noen drikker for mye. Og være rådgivere og støttespillere for hverandre.

  Det er en vanskelig balansegang i ungdomstiden knyttet til å være en samtalepartner for ungdommen, gi ungdommen mer rom og ansvar, og samtidig være den som er streng og setter grenser. Samtale og samarbeid med andre foreldre vil være nyttig.

  Og gjennom samhandling unngår dere også flertallsmisforståelsen. Dere vil oppdage at ”alle andre” sannsynligvis ikke lov får til å drikke alkohol, gå på fester eller se filmer med 18-års grense – selv om ungdommen selv kan påstår det.

  Og ikke dra på hyttetur eller bort en helg, uten å ha sjekket at noen andre voksne tar ansvar for ungdommen din.

 • 5. Vær tilgjengelig, følg med og følg opp.

  Gi barnet faste “innetider” og vær våken når ungdommen kommer hjem. Tilby deg å kjøre eller hente ungdommene på fest, og ta deg tid til en samtale og litt nattmat når dere kommer hjem. Gi klar beskjed til barnet ditt at de MÅ ringe hvis de har kommet i en vanskelig situasjon eller opplever at venner er i trøbbel fordi de har drukket for mye.

  Ved å bry deg om vennene til ungdommen din, og ha et åpent hjem, øker du sjansen for at de føler at de kan komme til deg med spørsmål og problemer. Også når det gjelder alkohol.

 • 6. Vær en rollemodell

  Og sist men ikke minst: gå foran med et godt eksempel. Bruk alkovett, og ha et bevisst forhold til hvor ofte du drikker og hvor mye du drikker. Ungdom i dag ser opp til foreldrene sine og det er en enorm ressurs. De ser opp til dere som rollemodeller – og det gjelder også deres omgang med alkohol. De speiler ofte det de har vokst opp med.

Hva gjør jeg hvis tenåringen kommer full hjem?

 • Sjekk at tenåringen er ok og ikke viser tegn på alkoholforgiftning, og få han eller henne i seng. Vis at du er der, at du bryr deg og at det alltid er lov å komme hjem, selv om man har gjort noe dumt.

 

 • Vent med den store samtalen til neste morgen. Dette er en utfordrende situasjon, både for deg og barnet ditt, og det er mye følelser involvert. Både du og tenåringen vil få en bedre samtale hvis dere venter til dere har fått opplevelsen litt på avstand.

 

 • Sett av tid til å snakke ordentlig sammen. Still konkrete spørsmål om hva som har skjedd, hva tenåringen drakk og hvem han/hun var sammen med. Ikke gjør samtalen til et forhør, men spør gjerne om hvilke opplevelser tenåringen har hatt.

 

 • Vær rolig og vis at du bryr deg om hvordan barnet ditt har det. Da er sjansen større for at tenåringen din også forteller om de vonde eller vanskelige opplevelsene han eller hun har hatt. Alkohol øker risikoen for at man sier eller gjør ting man angrer på, eller blir utsatt for ting man ikke klarer å stoppe. Ikke vær så konfronterende at barnet blir redd for å fortelle deg hva han eller hun har opplevd.

 

 • Ta utgangspunkt i deg selv og din egen opplevelse når dere snakker sammen. Beskriv hva du føler og tenker. Fortell at du er opprørt, sint, redd eller skuffet, men ikke spekuler i tenåringens motiver eller legg ord i munnen på han eller henne. Harde anklager tvinger barnet ditt i forsvarsposisjon, og fører dere fort inn i en ond sirkel av kjefting og sure miner.

 

 • Hvis dere allerede har laget tydelige regler rundt alkohol, bør dere ta en ny gjennomgang av hva  de er og hvorfor de er viktige. Hvis dere ikke har laget regler, er dette en god anledning til å gjøre det.

 

 • Vis at regelbruddet får konsekvenser på andre måter enn ved å kjefte. Er det naturlig med noen sanksjoner etter brutte avtaler? Skal dere skjerpe praksisen med for eksempel henting på fest? Bestem deg for hva som skal skje videre, og følg det opp.


Hvordan hjelpe ungdom til å ha det bra?

Var denne siden nyttig?

Dette har andre svart

85%

Ja

12%

Litt

3%

Nei

Relaterte saker

Fakta om ungdom og alkohol

– De stoler på foreldrene sine

Advarer mot skadelige drikkevaner blant ungdom