Retningslinjer og forbilder

Norges Svømmeforbund er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert svømmeaktivitet skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Retningslinjer om alkohol i Norges Svømmeforbund, vedtatt av Forbundsstyret i 2014, har som mål å sikre gode forbilder.

Som et ledd i å øke bevisstheten rundt alkohol og holdningsarbeid i svømmesporten, ønsker vi å høre fra klubbene, for det er dere som kjenner best til utfordringene knyttet til alkohol i idretten.