Pressebilder av Kari Randen

På denne siden kan pressen finne bilder av Kari Randen, daglig leder i AV-OG-TIL. Disse bildene er til fri bruk for pressen.

kariprofil

KariRanden_gatebilde

kariprofilhvitbakgrunn

KariRanden_inne

KariRanden_AV-OG-TIL_Foto av Irene Sandved Lunde_1_200pxl

KariRanden_m barn

KariRanden_cafebord

Kari Randen_AV-OG-TIL_Foto av Irene Sandve Lunde_300x200

Fotograf: Bård Gundersen