Organisering og milepæler

Av-og-til Lokalt er oversiktlig og faglig godt begrunnet i sin oppbygging. Dette er avgjørende for at kommunene får utbytte av sin forebyggende innsats. Her er en kort beskrivelse av hvordan arbeidet organiseres.

En Av-og-til-koordinator i kommunen

Kommunen utnevner en person til å ha ansvaret for Av-og-til Lokalt. Denne personen bør være strategisk plassert i forhold til ruspolitikk og forebygging. Koordinatoren har en utadvendt funksjon, i form av å være synlig i lokalmedia og på lokale arrangementer, og i form av å rekruttere nøkkelpersoner. Ved behandling av skjenkesøknader vurderer kommunen også prioriterte alkovettsituasjoner.

Arbeidsgruppe

For hvert av områdene kommunen ønsker å jobbe, oppnevnes det en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa planlegger og gjennomfører tiltak innen området de har ansvar for sammen med koordinator, og gjennom en bred sammensetning sikres kontakt til alle relevante arenaer i kommunen.

Opplæring og kurs – energisamling

Årlig arrangerer Av-og-til en faglig samling for de som jobber med Av-og-til Lokalt i Norge. Samlingene gir et faglig påfyll om forebygging, praktisk gjennomføring, nettverk og samhandling, kampanjedrift og medietrening, kommunal alkoholpolitikk m.v. Temaene blir grundig behandlet gjennom foredrag og verksteder, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagere på samlingene.

Lokal situasjonsbeskrivelse

Som del av sitt arbeid gjennomfører Av-og-til-kommuner i samarbeid med Av-og-til en lokal situasjonsbeskrivelse av blant annet status for alkoholfrie situasjoner, alkoholpolitikk i dag, russituasjonen, hvilke potensielle arenaer og nettverk en kan jobbe med og så videre. Situasjonsbeskrivelsen blir grunnlaget for det videre arbeidet.

Lansere Av-og-til Lokalt

For å formidle til innbyggerne at kommunen ønsker et lokalsamfunn som er bevisst på alkoholbruk og alkovett, lages det et lokalt arrangement for å sette temaet på dagsordenen. Befolkningen i kommunen inviteres bredt og blir kjent med budskapet og kommunens prioriterte satsingsområder.

Samordning nasjonale og lokalt

For å sikre koordinert arbeid mellom Av-og-til kommunene og Av-og-til utarbeider hver kommune en årsplan som spesifiserer målsetting og tiltak, og som tilpasses Av-og-tils nasjonale kampanjeplan.