Resultater

I AV-OG-TIL jobber vi målrettet med holdningsskapende arbeid. Ved å jobbe etter langsiktige strategier med tydelige og ambisiøse målsetninger, oppnår AV-OG-TIL gode resultater. Du kan lese om arbeidet vi har gjort og resultatene i årsrapportene vi gir ut.

AV-OG-TIL har vært under evaluering. Tre forskere fulgte virksomheten til AV-OG-TIL over en treårs periode.

Rapporten «Alkoholfrie soner. Evaluering av AV-OG-TILs kampanjearbeid” (pdf 1,6 MB) tar for seg både kampanjearbeid, samarbeidsrelasjoner, lokalt arbeid og plasserer AV-OG-TIL i forhold til alkoholpolitiske dilemmaer. I rapporten, som er skrevet av Eva S. Braathen, Terje Lie og Svein Ingve Nødland, konkluderes det blant annet med:

«AV-OG-TIL oppleves som en legitim aktør fordi deres budskap på en og  samme tid tar på alvor at alkohol er noe som folk har glede av, og at bruk også kan skape betydelige problemer for både enkeltpersoner og samfunn. Denne legitime stemmen er viktig i dagens alkholpolitiske landskap, som et insentiv til å skape refleksjon over når det ikke passer å drikke alkohol og å bruke alkovett generelt, og for å skape et større handlingsrom for å ta i bruk de mest effektive forebyggende tiltakene.”

I årsrapporten for 2016 du lese om alle våre kampanjer, prosjekter og tiltak.