Hvem er med

Bak Av-og-til står bredden av det frivillige Norge. 49 organisasjoner er medlemmer, og mange samarbeider med oss om kampanjene våre både nasjonalt og lokalt.

Medlemsorganisasjonene i Av-og-til bidrar og støtter opp om vårt arbeid. Alle medlemsorganisasjoner har stemmerett på årsmøtet, der strategien for det kommende året legges. Medlemmene får også ekstra innsikt i kampanjene og planleggingen av disse. Alle medlemmer får tilgang til informasjonsmateriell fra Av-og-til, samt mulighet til å bruke Av-og-til som sparringspartner på spørsmål om alkohol. Eksempelvis kan det innebære hjelp til å skrive en alkoholpolicy for organisasjonen. Medlemsorganisasjonene får mulighet til å betale en frivillig kontigent. Alle organisasjoner som ønsker å støtte opp under de utfordringene Av-og-til jobber med er velkomne til å ta kontakt for å bli medlemmer hos oss. Send oss gjerne en mail på avogtil@avogtil.no.

Styret i Av-og-til finner du her.

Under er listen over organisasjoner som er medlemmer i Av-og-til: