Hvem er med

Bak AV-OG-TIL står bredden av det frivillige Norge. 49 organisasjoner er medlemmer, og mange samarbeider med oss om kampanjene våre både nasjonalt og lokalt.

Medlemsorganisasjonene i AV-OG-TIL bidrar og støtter opp om vårt arbeid. Alle medlemsorganisasjoner har stemmerett på årsmøtet, der strategien for det kommende året legges. Medlemmene får også ekstra innsikt i kampanjene og planleggingen av disse. Alle medlemmer får tilgang til informasjonsmateriell fra AV-OG-TIL, samt mulighet til å bruke AV-OG-TIL som sparringspartner på spørsmål om alkohol. Eksempelvis kan det innebære hjelp til å skrive en alkoholpolicy for organisasjonen. Medlemsorganisasjonene får mulighet til å betale en frivillig kontigent. Alle organisasjoner som ønsker å støtte opp under de utfordringene AV-OG-TIL jobber med er velkomne til å ta kontakt for å bli medlemmer hos oss. Send oss gjerne en mail på avogtil@avogtil.no.

Styret i AV-OG-TIL finner du her.

Under er listen over organisasjoner som er medlemmer i AV-OG-TIL: