Kompetansesentre for rus

Det er sju kompetansesentere på rus. Hvert kompetansesenter har sitt regionale ansvarsområde, der de har ansvaret for lokal forebygging i kommunene. 6 av totalt 7 kompetansesentere er samarbeidsparter i Av-og-til Lokalt.

Øst-norsk kompetansesenter/ KoRus Øst
Fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland hører inn under KoRus Øst.
Nettsidene til Øst-norsk kompetansesenter

Midt-norsk kompetansesenter/ KoRus Midt
Fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag hører inn under KoRus Midt.
Nettsidene til Midt-norsk Kompetansesenter

Borgestadklinikken/ KoRus Sør
KoRus Sør har ansvar for fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.
Nettsidene til Borgestadklinikken

Rogaland A-senter/ KoRus Vest Stavanger
KoRus Vest Stavanger har Rogaland som sitt ansvarsområde.
Nettsidene til Rogaland A-senter

Stiftelsen Bergensklinikkene/ KoRus Vest Bergen
KoRus Vest Bergen har ansvaret for Sogn og Fjordane og Hordaland.
Nettsidene til Bergensklinikkene

Rusmiddeletatens kompetansesenter/ KoRus Oslo
KoRus Oslo har Oslo som sitt område.
Nettsidene til KoRus Oslo